Inspirace z galerií
JEHO EXPRESIVNÍ LINKA vtiskuje postavám a předmětům tvar, a zároveň jim dává neobyčejnou lehkost. Vznášejí se v prostoru, neukotvené a volné. Míra stylizace se mění, Daniel Krejbich s bravurou přechází od konkrétních tvarů k abstrakci. Setkání, akryl, 100 x 150 cm, 55 000 Kč. Ateliér: www.danielkrejbich.net
NALÉHAVOU EXISTENCIÁLNÍ VÝPOVĚĎ v sobě nesou obrazy akademické malířky Ivany Štenclové, jdou na dřeň portrétovaného člověka. Působí až hyperrealisticky, přistoupí-li pozorovatel blíže, rozeznává kresebné struktury různých barevných odstínů a intenzity, kterými autorka bravurně modeluje objemy. Tonoucí, 2011, perforovaný plech, email, 100 x 100 cm, 70 000 Kč. GALERIE PERON, Praha 1, tel.: 257 53...
JEHO EXPRESIVNÍ LINKA vtiskuje postavám a předmětům tvar, a zároveň jim dává neobyčejnou lehkost. Vznášejí se v prostoru, neukotvené a volné. Míra stylizace se mění, Daniel Krejbich s bravurou přechází od konkrétních tvarů k abstrakci. Setkání, akryl, 100 x 150 cm, 55 000 Kč. Ateliér: www.danielkrejbich.net
SKRYTÉ VÝZNAMY A POSELSTVÍ v sobě nesou obrazy Miroslava Maliny, jehož život a tvorba jsou spjaty s Uherským Hradištěm, kde žije, tvoří a předává své zkušenosti budoucím adeptům umění na střední uměleckoprůmyslové škole. Patří mezi umělce – solitéry, soustředěné na vlastní vize, kteří intuitivně realizují svůj svět a uskutečňují svoje subjektivní představy. Navigační mapa II, kombinovaná techni...
REMINISCENCE na antické a renesanční autory zaznívá ve výsostně moderní malbě Róberta Hromce. Hrubé linie vyrývá do silné vrstvy malby, překrývá je, variuje a násobí postavy svého příběhu. Dodává tak svým obrazům výraznou dynamiku a živost. Rozhovory III., akryl na plátně, 50 x 70 cm, 1700 EUR (43 945 Kč*). GALÉRIA U ANJELA, Kežmarok, Slovensko, tel.: +421 905 517 486, www.galeriauanjela.sk
VE STYLU NEOMODERNY se vyjadřuje akademický malíř Karel Štědrý, který se nedávno představil v Galerii České pojišťovny v Praze výstavou nazvanou Moderní gymnastika. Ve svých obrazech kóduje a dekóduje, konstruuje i bourá, reinterpretuje a domýšlí. Věří v institut malovaného média, které lze i nadále inovativně a překvapivě rozvíjet. Mandala č. 8 – Geometrická, 2011, akryl na plátně, 200 x 200 c...
PLNÉ SYMBOLŮ, záhadných stylizovaných figur, šifer a znaků jsou obrazy Michala Halvy. Pomocí komplikovaně skládaných jednoduchých prvků dosahuje výrazově zajímavých kompozic. Jeho dílo oslovuje diváka záhadnou atmosférou výjimečného a nadpřirozeného světa. Halvovy obrazy popouští uzdu lidské fantazii, jsou výzvou k zamyšlení a hledání souvislostí. Dopis od srdce, 2011, kombinovaná technika na s...
ALEGORICKÉ DIVADLO, tak působí na diváka obrazové zátiší Zdeňka Jandy. Na tajemně nekonečném pozadí se rýsují ostře nasvícení aktéři děje, detailně namalované tajemné, jakoby živoucí, předměty. Lazurní tóny lavírovaných barev střídající se s krycími pastami prozrazují vyzrálého umělce. Robustně konstruovaný rám z autorem vedené dílny doplňují nevšední kompozici. Zátiší, kterému zvoní v uchu, ko...
KERAMICKÉ OBRAZY akademické sochařky Marty Taberyové na diváka dýchnou snovou nostalgií. Zúročuje dlouholeté zkušenosti, které jí umožňují vyjadřovat se keramickým reliéfem s bohatou škálou barevných tónů a modulací. Dokonale vyvážené odstíny barev, ruku v ruce s dominující tematikou krajin a zátiší, určují celkové vyznění děl. Branka do zahrady, 2010, 40 000 Kč. GALERIE eS, Praha 4, www.esgale...
SNOVÉ KRAJINY Josefa Velčovského nejsou konkrétním krajinným výsekem, ani odrazem etnografického zážitku. Nalézáme v nich spíše symboly, nadčasově vyjadřující obecné jevy a zákonitosti. Žena a krajina se v jeho obrazech vzájemně prolínají, jedna bere na sebe podobu té druhé, a naopak. Fata morgana, 75 x 50 cm, akryl na malířském sololitu, 55 000 Kč. GALERIE KINCOVÁ, Zlín, tel.: 577 221 708, www...
GROTESKNÍ a zároveň hluboce lidské jsou obrazy Vladimíra Erlebacha. Původně měl být sklářským výtvarníkem, později studoval přípravku na pražské Akademii, jeden semestr také na FAMU. Přes dvacet let prožil v zahraničí. Od poloviny 90. let žije v Čechách a do uměleckého života se zapojil více než 30 výstavami. Z projektu Domácí úkoly – Žena a architektura je obraz U Helenky, olej na plátně, 100 ...

Obraz se má dotknout divákova nitra, sugestivně nebo jemně poeticky. Má budit vášně, být dráždivě smyslný – nenechat nikoho lhostejným.