Bumerang na dohled Austrálie
Na rezidenci na Cove Grove nás na první pohled zaujme originálně řešená vodní plocha. Původně koncipovaný pětadvacetimetrový bazén byl na některých místech „protažen“ kolem domu a stal se neotřelým dekoračním prvkem.
Společně s menšími stromky jsou na úzkých pruzích zeleně umístěny i kameny jako jednoduchá dekorace.
Chodníky kolem vodní plochy jsou tvořeny dřevěnými palubkami a vytvářejí tak iluzi přístavního mola.
Originálním způsobem pojaté prosklení hlavní společenské místnosti, která je citlivě zastíněna svislými „žaluziemi“. Ty tvoří i optickou zeď zahrady na střeše stavby.
Originálním způsobem pojaté prosklení hlavní společenské místnosti, která je citlivě zastíněna svislými „žaluziemi“. Ty tvoří i optickou zeď zahrady na střeše stavby.
Prakticky celá východní stěna přízemního podlaží je prosklená, kromě prostory s malým schodištěm.
Jižní část domu se pod mírným úhlem odchyluje od hlavní části budovy. Jako spíše optický prvek byla pod její roh umístěna podpěra, pro níž se vytvořil v bazénu malý ostrůvek.
Otočné svislé prvky umožňují v extrémních případech docela zastínit společenskou místnost. Příliš často se ale tato možnost nevyužívá.
Otevřený balkon se skleněným zábradlím má své vlastní osvětlení a je spojen přímo s hlavní místností nadzemního podlaží.
Velký vyhlídkový prostor je někdy místními označován jako „monitor“. Jeho předností je možnost ho zcela uzavřít posuvnými skleněnými dveřmi.
Malá vodorovná okénka dělají ze vstupního prostoru masivní komplex působící dojmem nedobytnosti.
Vzhledem k nedostatku místa je prostor pro vozy případných návštěv řešen parkovací plochou vedle hlavního vchodu.
Celý komplex na Cove Grove je bohatě osvětlen a prosvětlen, což ho ve večerních a nočních hodinách dělá téměř pohádkovým.
Detailní pohled na nastavitelné „žaluzie“ kryjící okno do společenské místnosti. Tyto prvky opticky navazují na úzká okna ve vyhlídkové části.
Detailní pohled na nastavitelné „žaluzie“ kryjící okno do společenské místnosti. Tyto prvky opticky navazují na úzká okna ve vyhlídkové části.
Kolonáda pod vyhlídkovým prostorem se táhne podél dřevěného mola lemujícího venkovní část bazénu. Po její pravé části se nachází jídelna přecházející v otevřený prostor pro posezení.
Otevřené obloukové schodiště spojuje promenádní molo se společenskou místností v nadzemním podlaží.
Sociální zařízení je řešeno velkorysým způsobem za využití atypických otevřených ploch. I při nich je stejně jako v celém nadzemním podlaží bohatě využito dřevěných materiálů.
Sociální zařízení je řešeno velkorysým způsobem za využití atypických otevřených ploch. I při nich je stejně jako v celém nadzemním podlaží bohatě využito dřevěných materiálů.

Bývá zvykem, že tvůrci dávají domům originální vzhled, nad nímž se poté debatuje, co má vlastně připomínat. Někdy může mít podobu natolik neadresnou, že mu nelze žádný předmět přiřadit. U stavby v Cove Grove je to zcela jinak.

V oblasti Singapuru jsme už měli možnost prohlédnout si dům na Singlap Hill (na samém začátku časopisu). A v tomto případě nemusíme cestovat příliš daleko, zůstaneme ve stejné lokalitě, jen zavítáme na Cove Grove.

Tato nedlouhá ulička leží na ostrůvku Sentosa, nacházejícím se pod nejjižnějším výběžkem Malajského poloostrova.

A přestože je pátý kontinent vzdálený pár set kilometrů, nám již známý architekt Taher Aamer neváhal vtisknout tomuto podivuhodnému domu tvar zbraně tamních domorodců – bumerangu.

Pokud se na rezidenci na Cove Grove pozorněji zadíváme, první, co nás zaujme, je originálně řešená vodní plocha. Původně koncipovaný pětadvacetimetrový bazén byl na některých místech „protažen“ kolem domu a stal se neotřelým dekoračním prvkem.

To znamenalo přesunout veškeré hlavní obytné prostory do nadzemního podlaží. Dům byl vybudován na poměrně úzké parcele o rozloze 870 metrů čtverečních, z níž bylo zastavěno téměř 75 procent a jejíž jižní část je obrácena přímo k přístavní scenérii ostrova.

Proto tu architekt vybudoval jakousi otevřenou stěnu, která má kromě neopakovatelného výhledu i další funkci – opticky zvětšuje sevřené vnitřní prostory stavby.

Protikladem jižního konce domu je oblá severní část, obrácená do ulice Cove Grove, osazená úzkými vertikálními okny připomínajícími střílny. Tato část domu působí značně masivně až nepřístupně. Byl v tom záměr obou majitelů rezidence.

Pan Yai Ten How a paní Barbara Fu se na návrhu této části domova osobně podíleli. Architekt Aamer jejich přání vyšel vstříc, ale zachoval onu jednolitost pouze na severní straně, většina ostatních částí domu působí vzdušným a otevřeným dojmem.

Výjimkou je část nadzemního podlaží, která je vybavena v protikladu se vstupní částí domu vertikálními štíhlými okny. Taher Aamer pak na ně navázal výraznou prosklenou plochou, kterou překryl architektonickými prvky připomínajícími žebroví.

Střešní prostora je řešena jako společenské a intelektuální centrum. V sousedství zatravněné plochy a záhonů, které mají vynahradit omezený počet zelených prostor kolem domu, je vystavěn pavilon sloužící jako domácí studovna.

Vzhledem k tomu, že do domu dochází stabilní skupina lidí nacházejících tu zázemí pro svou činnost, je zde plné technické vybavení.

Jedná se výhradně o spolupracovníky pana Howa, který jim umožňuje kooperativně využít domácího prostoru k rozvíjení obchodní činnosti.

Zvláštním způsobem je řešeno i sociální zázemí domu – tady architekt kráčí svou originální cestou.

Na rozdíl od obvyklého pojetí, které předpokládá toaletu či koupelnu bez oken, je naopak využito velkých průhledů, pochopitelně do prostor, odkud není možnost do těchto intimních míst nahlížet.

Dle vyjádření Aamerovy kanceláře stojí za tímto záměrem snaha dopřát uživateli koupelny i toalety pocit volnosti a přirozenosti. Proto se jedná většinou o místnosti neobvykle prostorné a světlé.

„Bumerang“ na Cove Grove je další ukázkou, jak Aamerova konstrukční kancelář dokáže i na značně omezeném prostoru vybudovat dílo architektonicky vyspělé a zajímavě členěné.

TEXT: ROBERT PAVELKA, FOTO: AAMER ARCHITECTS