Mladý umělecký proud sílí
TAKÉ MODERNÍ TECHNOLOGIE včetně digitálního tisku patří k výrazovým prostředkům Pavla Trnky. Absolvent Fakulty umění a designu ZČU v Plzni, kde dnes působí jako asistent, se věnuje rovněž tvorbě komiksů a knižních ilustrací. Jeho barevná díla, abstraktní, ovšem s reálnými prvky, dávají divákovi možnost lépe se v obraze orientovat. Tanec, akryl na plátně, 120 x 150 cm, 53 000 Kč.
SILNÝ AUTORSKÝ RUKOPIS prozrazují obrazy Filipa Švehly, studenta Akademie výtvarných umění v Praze. Vystavoval například v Českém centru v Berlíně či v úžasných prostorách nákladového nádraží na pražském Žižkově. Jeho dílům dominuje barva a stále uvolněnější kresba, zobrazují na první pohled banální, ale mnohdy nám všem společné motivy. Pařez, olej na plátně, 155 x 112 cm, 30 000 Kč,
TAKÉ MODERNÍ TECHNOLOGIE včetně digitálního tisku patří k výrazovým prostředkům Pavla Trnky. Absolvent Fakulty umění a designu ZČU v Plzni, kde dnes působí jako asistent, se věnuje rovněž tvorbě komiksů a knižních ilustrací. Jeho barevná díla, abstraktní, ovšem s reálnými prvky, dávají divákovi možnost lépe se v obraze orientovat. Tanec, akryl na plátně, 120 x 150 cm, 53 000 Kč.
VZPOMÍNKY A POCITY, odrážející okolní svět, patří k hlavním námětům obrazů Petra Grubera. Vedle tvarů, vůní, zvuků a barev hraje při jeho tvorbě důležitou roli i podvědomí, z něhož je vzpomínka odvozena. Jedinečný proces tvorby mu umožňuje ji během malování prožívat znovu a znovu a poté ji předat divákovi. Jídelna, akryl a olej na plátně, 115 x 150 cm, 38 000 Kč.
REALISTICKOU I ABSTRAKTNÍ MALBU a jejich propojení bravurně zvládá Leoš Suchan, nadaný absolvent pražské Akademie výtvarných umění. Zatímco abstrakce představuje vizuální jazyk tvaru, formy, barvy a linie, hyperrealismus pracuje s těmi nejmenšími detaily. Náměty obrazů, zpracované tradiční technikou olejomalby, zůstávají známé: příroda, artefakty a každodenní činnosti. Ve vodě, olej, 160 x 120 ...
BOTTLE PAINTING je pracovní název autorské techniky bez použití klasických malířských štětců. Patrik Kriššák míchá barvu přímo v uzavíratelných nádobách, jež pak převrátí na plátno a tahem vytváří barevnou stopu. Postup eliminuje přílišné detaily, dílům dominuje jednoduchost a náznakovost. Konečnou vizuální podobu lze přirovnat k akční malbě. Nikol, olej na plátně, 90 x 150 cm, 27 000 Kč.

Přinášíme vám další dávku z nabídky virtuální galerie Young Real Art, která sdružuje díla výrazných nadějných tvůrců. Zajímavé počiny této výtvarné líhně ukazují, že o osud nové malířské generace není třeba se bát.