Pracovní stůl strohý i elegantní

Vytvořit si prostředí, adekvátní očekávanému a potřebnému výkonu, vyžaduje pečlivý výběr všeho, čím je třeba domácí kancelář vybavit. K nejdůležitějším prvkům přitom samozřejmě patří samotné pracovní místo.

Záleží na celkovém pojetí a velikosti prostoru, určeného pro vykonávání práce z domova, tedy zejména z pohledu barev: například fialová, žlutá, oranžová či červená ve správných proporcích totiž podporují invenci a kreativitu.

Tento aspekt však lze akcentovat spíše v samostatné kanceláři, jde-li o pracovní kout jako součást klasické obytné zóny, je nutné dodržovat nastolený styl a použitou paletu tónů.

Primárně by vytvořené prostředí mělo konvenovat samotnému uživateli tak, aby se v něm cítil dobře, což je bezesporu i záležitost především pracovního stolu, odpovídajícího ergonomickým požadavkům z pohledu výšky, rozlohy a sklonu jeho vrchní plochy.

Ctitele designu však pochopitelně zajímá také vzhled, jenž se svým významem základnímu zdravotnímu hledisku minimálně vyrovnává.

Ten vychází zejména z použitých materiálů a jejich zpracování, mnohdy vypovídá rovněž o tom, zda k němu obvykle usedá muž, nebo žena.

Zatímco v prvním případě hraje roli funkčnost, ve druhém nelze přehlédnout, jestli majitelka inklinuje spíše k jednoduchosti, nebo naopak ke zdobnosti výsledné realizace.

TEXT: Alena Müllerová, FOTO: archivy firem