Středomořské démanty na úpatí drsného pohoří

Chcete sdílet tento článek?
V citlivě zrekonstruovaném a dostavěném statku dnes bydlí nejen
početná rodina, ale pravidelně se pod střechou sejde i velké množství hostů.
Náklady na provoz takového zařízení jsou nemalé, proto je třeba využít všech
možností na jejich snížení. Jednou z nich je možnost využívání vlastní elektřiny
vyráběné pomocí slunečních kolektorů.
Další zajímavé články