Kombinované fasády domu sluší

Plášť obytných objektů je důležitý nejen z pohledu funkčnosti a ochrany celé stavby, ale rovněž z estetického hlediska. Vzhledové vyznění rezidence pak ovlivňují zejména použité materiály.

Kromě stále oblíbených klasických omítek lze využít ke ztvárnění fasády také obkladové prvky z různých materiálů. K tradičním patří dřevo, přírodní kámen, plech či fasádní cihly a keramika, naši předkové znali a využívali i různé cementovláknité produkty.

Moderní doba přinesla postupně také kompozity, sklo, dřevoplasty či vysokotlaké lamináty (HPL). Každý ze zmíněných materiálů má své přednosti a jejich výhodou je, že je lze rovněž vzájemně kombinovat, což přispívá k výslednému designu domu.

S pomocí těchto výrazových prostředků je dokonce možné zdůraznit či potlačit jednotlivé jeho části a opticky pracovat s finální proporcionalitou stavby v rámci jejího architektonického vyznění.

Prostřednictvím dobře vybraného fasádního systému může i původně nevýrazný objekt získat osobitý punc zajímavosti a kreativity.

Inovativní řešení obálky domu umožňují také soudobé technologické novinky. K nejmodernějším, nejefektivnějším a zároveň také nejefektnějším patří takzvané odvětrávané neboli zavěšené fasády.

Jejich princip spočívá v umožnění přístupu vzduchu do zdiva a jeho cirkulaci, což se děje s pomocí mezery mezi obvodovou stěnou a izolační vrstvou.

Systém se osvědčil zejména při rekonstrukcích starších budov, které mají problémy s nadměrnou vlhkostí a následným výskytem plísní, navíc eliminuje nadměrné přehřívání vnitřních prostor během teplých měsíců roku, postará se i o zvukovou izolaci.

Může se aplikovat i na nerovný povrch, aniž se to projeví na výsledném vzhledu fasády, je vstřícný i k obloukovitým či nepravidelným plochám.

Mezeru lze využít také ke skrytí například okapních svodů, k instalaci vodiče bleskosvodu nebo mechanismů stínicích prvků. Dalším benefitem je snadná údržba, zavěšené fasády jsou totiž omyvatelné.

Lze je použít i v souvislosti se zateplením, což se projeví snížením nákladů na vytápění.

To všechno, samozřejmě vedle úžasné variability a pestrosti ztvárnění pohledové části rezidencí i jednoduchosti instalace těchto fasádních prvků, mluví pro jejich využití také u novostaveb.

TEXT: Alena Müllerová, FOTO: archiv firem