Jak se žije pod křídly
Majitelka musela na úřadu FAA nahlásit přesnou polohu Wing House, aby nedocházelo k falešným
Při celkovém pohledu na Wing House působí stavba hodně sevřeným dojmem. Její skutečná mohutnost je dovedně skryta stupňovitě strukturovanou stavbou.
V okolí domu bylo využito velké množství komponentů letadla, v tomto případě tvoří kryt motoru originální ohniště.
Veškeré prostory jsou bohatě prosvětlené, což umožňují především velkoplošné skleněné tabule.
Pohled z levého křídla na pravé. Hertz obě nosné plochy otočil proti sobě, aby rozbil dojem "křídel bez letadla".
Jednotlivé tabule jsou propojeny tenkými ocelovými příčkami, ale v některých případech, zejména v rozích místností, zvolil Hertz prosté spojení dvou skleněných komponentů.
Terasovitá kompozice skalního podloží umožnila situovat obě „křídla“ Wing House v sestupné koncepci. Na snímku je také patrné široké panorama tichomořského pobřeží.
Střecha ložnice je tvořena výškovými křídly Jumba. Byla však složena podélně k sobě.
V písečných prostorách horského masivu Malibu bylo dbáno i na dostatek vodních ploch, bazén se nachází pod částí zastřešenou levým křídlem Boeingu.
Spojení křídla s vlastní stavbou bylo řešeno speciálními úchyty, které byly do nosné plochy letadla připraveny ještě před jeho instalací na stavební základ.
Okolí domu využívá několika odlišných dekorativních prostor. Do areálu Wing House bylo také přivezeno několik velkých místních skalních bloků.
Boční pohled na sekci nazvanou Art Studio. Tu tvoří horní část trupu bývalého Jumbo Jetu
Okolí domu je protkáno vedle betonových a kamenných ploch také opěrnými zídkami, které důmyslně člení venkovní prostor.
Čelní pohled na Wing House od tichomořského pobřeží odhaluje třístupňovou dispozici celého objektu. Zcela nahoře je majitelčina ložnice.
Všechny použité díly letadla musely projít řádnou revizí a po umístění musely být bývalé styčné plochy důkladně zakonzervovány.
Architekt Hertz při projektování okolí nechal mezi chodníky původní podloží, aby tím zvětšil autenticitu prostředí.
Samotný vrcholek Wing House byl sestaven jako první. Hertz a jeho tým si na něm ověřil některé technologické postupy.
Pohled z nejvyššího bodu stavby přes obě „křídla“ k prostoře s bazénem. Jednotlivé segmenty domu mají své vlastní vnější dekorace.
Při osazování jednotlivých částí letadla na stavební základ musely být používány výlučně vrtulníky. Pozemní technika by v tomto případě byla k ničemu.
V náběžných hranách křídel byla ponechána orientační letová světla, která vytvářejí v dohasínajícím dnu neopakovatelnou atmosféru.
Základy domu jsou masivní, aby dokázaly udržet váhu originálních křídlových střech. Výlučně se volila metoda opěrných betonových bloků.
Křídla tvořící střechu obou hlavních budov nebyla jinak zásadně upravována. Jejich doprava na místo stavby byla jednou z nejtěžších fází realizace celého projektu.
Zcela vlevo pod náběžnou hranou křídla je umístěna garáž pro dva vozy. Na její střeše je situován dekorační bazén sousedící s ložnicí majitelky Wing House.
Majitelka musela na úřadu FAA nahlásit přesnou polohu Wing House, aby nedocházelo k falešným
Dřevo v interiéru stavby je spíše výjimkou, nejsou tu prakticky žádné obklady nebo příčky. I většina nábytku je z kovu nebo plastových prvků.

Přebývat se dá opravdu kdekoliv, stejně jako může být rozličná i volba stavebního materiálu, ale bydlet pod křídly letadla se jen tak někomu nepodaří.

Pokud se zastavíte na terasovitých svazích oblasti Malibu, většině z vás zcela určitě učaruje nádherný výhled na panorama pobřeží Tichého oceánu.

Jeden ze zdejších pozemků o rozloze 55 akrů vlastnil výstřední designér Tony Duquette, autor více než dvou desítek originálních staveb ze zcela neortodoxních materiálů.

Zmíněnou lokalitu Malibu však v roce 1995 zasáhl ničivý požár, po němž zůstalo z honosných staveb jen několik ohořelých skeletů.

V té době koupila pozemek od Tonyho Franci Rehwald, spolumajitelka společnosti pro výhradní dovoz značky Mercedes, a požadovala, aby její budoucí sídlo mělo punc maximální originality.

Tak se zrodil Wing House. Architekt David Hertz zvolil opravdu neobvyklé řešení – protože

přední část domu měla být dle požadavků majitelky oblá, zvolil jako část stavebního materiálu komponenty vyřazeného dopravního letadla, legendárního stroje Boeing 747 „Jumbo Jet“, v tomto případě typu 200. Pro Hertze a jeho tým to znamenalo objet několik vrakovišť na území Kalifornie, kde se odstavená letadla shromažďují. „Někdo by si mohl myslet, že i když jde o vyřazený stroj, přijde na pěkné peníze.

Opak je pravdou, u těchto „vysloužilců“ se vlastně platí jen materiál, z něhož jsou letadla vyrobena, takže pořizovací hodnota rozhodně nepřekročila částku 50 000 dolarů.“ Co si pod takovým nákupem je nutné představit, dokládají osobní data onoho „drobečka“:

délka 230 metrů, rozpětí 195 metrů, nejvyšší bod se nachází 63 metrů nad zemí, plochu křídel lze vyjádřit hodnotou 2400 čtverečních metrů a celková vnitřní prostora trupu představuje 17 000 krychlových metrů.

Poměrně značné výdaje musela majitelka zaplatit za náročný přesun komponentů na samotné místo stavby. Tahle transakce, při níž asistovaly nejčastěji dvourotorové transportní vrtulníky, stála 8000 dolarů za hodinu.

Hertz při dolaďování finálního architektonického záměru rozhodl pouze o využití většího množství oddělených komponentů, ačkoliv jednou z variant bylo začlenění celého letadla

do komplexu stavby.

Architekt ale musel udělat neobvyklé „kolečko“ po úřadech, aby zjistil, zda přísné stavební normy nezakazují využití leteckých křídel pro část domu. Dostalo se mu ujištění, že žádný zákon jejich uplatněním na stavbě neporuší, jen majitelka musela navštívit úřad FAA (Federal Aviation Administration = Federální letecký úřad) a nahlásit zde přesné souřadnice domu – to proto,

aby piloti linkových letadel při míjení inkriminované oblasti byli o Wing House informováni a nepovažovali originální střechy za havarovaný stroj. „Ještě před využitím samotných částí boeingu jsme museli dopodrobna prozkoumat strukturu křídel a trupu, abychom věděli, jak je v následné stavbě použít.

Není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, protože letecký materiál má svá specifika,“ vysvětloval Hertz další postup při dotváření finální podoby Wing House.

Jeho tým nejdřív vybudoval samotný základ stavby, na který potom zmíněné vrtulníky umísťovaly jednotlivé komponenty. „Byla to

jedna z nejtěžších prací, ale ukázalo se, že piloti jsou mistry svého oboru, všechno zvládli na první pokus,“ ocenil Hertz přesné osazení jednotlivých částí letadla na svá místa.

Při tvorbě základního skeletu se také maximálně dbalo na sepětí s okolním terénem a krajinou, ale Hertz zároveň odmítl možnost, aby byla křídla umístěna jako u skutečného letadla. Jednotlivé stěny jsou maximálně prosklené,

oddělené jednoduchými ocelovými rámy. Ty byly fixovány do zvláštních uzlových bodů, které musel Hertzův tým do křídel připravit ještě před jejich osazením.

„Byla to práce náročná na přesnost, ale ke cti mých zaměstnanců musím říci, že se nic nemuselo předělávat.“

Ačkoliv nová majitelka domu netrvala na kompletním využití letadla, Hertz se snažil najít uplatnění pro větší množství komponentů vyřazeného stroje. „Jen pro představu, s čím jsem pracoval – Boeing 747-200 čítá na čtyři a půl milionu součástek.

Takže rozhodnout, co a kde se použije, byla opravdu docela zajímavá záležitost. Bylo potřeba všechno sladit do jednoho celku, aby nic nepůsobilo samoúčelně. Pro mě je rozhodující, že s výsledkem byla moje klientka spokojená,“ dodává architekt. Dům je rozdělen

na čtyři základní oblasti – takzvané Main Residence dominují křídla bývalého Jumba, v ložnici bude její obyvatelka usínat kryta výškovkou letadla.

Část rezidence nazvaná příznačně Art Studio má strop z horní části trupu letadla, typický vršek horní paluby letadla bude dominovat jmenovat Guest House.

Paní Rehwald si vyžádala i zvláštní místo pro rozjímání – Meditation Pavillion. Na něj byla použita přední část letadla vysoká přes třicet metrů.

Bývalý strop turistické třídy „sedmsetčtyřicetsedmičky“ zastřešuje stodolu, motorové kryty slouží jako originální venkovní ohniště. Vypočítat, co všechno se pro stavbu použilo, by vydalo na středně silný sešit. Spokojme se tedy s konstatováním, že celý Wing House přišel

paní Franci na 400 000 dolarů.

David Hertz ve svém díle vidí ještě jednu zajímavou alegorii: „Boeing 747 byl bezesporu jedním z největších průmyslových úspěchů novodobé historie. Fakt, že byl opakovaně využit pro diametrálně

odlišný záměr, by mohl evokovat pomíjivost a zastarávání technologií a společnosti jako takové. Já však v realizaci Wing House vidím spíš možnosti opětovného využití materiálů, průkopnický čin, který možná spustí novou éru stavebnictví.“

TEXT: ROMAN PAVELKA, FOTO: STUDIO EA