Se sochařskou vizí
Minimalistický koncept vily osvěžují sochařské prvky a bezprostřední propojení se staletými stromy.
Nadstandardní vila na předměstí Johannesburgu je na pohled jednoduchá formou, zároveň plně funkční a otevřená množstvím oken do zeleně. Společenská a soukromá zóna jsou rozloženy do dvou nadzemních podlaží, podzemí ukrývá garáže a prostory pro fitness.
Hlavní idea designu je založena na jednoduchých formách vytvořených ze železobetonu a skla. Vedle hmoty si architekti pohráli i se světlem, to prostupuje dovnitř obřími skleněnými stěnami i stropními světlíky.
Svažitý terén umožňuje pohodlný vjezd do podzemního podlaží s garážemi. Povrch opěrných zdí a vrata jsou opatřeny kovovým obkladem s efektem rzi.
Přestože exteriéru prostorné rezidence vládne železobeton, kov a sklo, jejího zateplení dosáhli architekti jemnými doteky přírody. Například palmou zakomponovanou na terase z exotického dřeva.
Celý architektonický koncept přizpůsobili architekti třem vzrostlým stromům, které tvoří tři důležité body na stavební parcele. Větve letitých velikánů rámují pohledy z vily do zahrady a naopak.
Nejen vlastní stavba, ale také zahrada je prostoupená minimalistickým cítěním. Posezení uprostřed zeleného trávníku na dřevěném pontonu neruší doplňky ani dekorace z květin.
Úsporná barevnost vily laděná v kombinaci šedavého betonu a obkladů hnědé barvy rozsvěcuje modré nebe odrážející se v hladině bazénu. Doslova jako barevný výkřik působí dvě jasně červené lavičky na molu.
Výrazné horizontální členění fasády obrácené do zahrady umocňuje ocelové zábradlí tvořené subtilními vodorovnými ocelovými tyčemi. Zeď vyrovnávající výškový rozdíl svažujícího se terénu je obložena plastickým keramickým obkladem.
Hlavní vstup do domu z uliční zóny zdobí kovaná plastika. Její vertikála souzní s výtahovou šachtou vystupující z fasády. Kovový obklad s efektem rzi je jedním z dalších výrazných prvků osvěžujících železobetonovou stavbu.
Chladný beton v kontrastu se vzrostlým stromem vytváří příjemné napětí. Zeleň obyvatelům vily zpříjemňuje pobyt chladivým stínem i jako obří „čistička vzduchu“.
Obří visutý nosník rámující ve vzdušném prostoru terasu, je reminiscencí na funkcionalistické období. Ovšem v daleko rozmáchlejším gestu.
Fasáda směrem do ulice je uzavřenější, hmota prvního patra ve tvaru krychle se jakoby vznáší v prostoru.
Svažitý terén využil architekt pro vjezd do podzemí, ve kterém umístil mimo jiné garáže. Keramický obklad opěrných zdí je dokonale sladěný s povrchem výtahové šachty opatřené kovovými šablonami.
Na hlavní vstup bezprostředně navazuje nádrž s vodou s barevnými kapry Koi. Vodní přepad přes ohraničující zídku působí efektně, zároveň vodní tříšť osvěžuje horký africký vzduch.
Výhled na Johannesburg rámuje železobetonová skulptura. Vzrostlá palma zakomponovaná na terase symbolizuje spojení moderního životního stylu s přírodou.
Zeleň trávníku a modrá hladina bazénu osvěžují chlad železobetonu a skla. Zateplující prvek vnáší do exteriéru podlaha terasy z exotického dřeva.
Z vily situované na vyvýšeném místě je nádherný výhled na městskou aglomeraci. Hladina bazénu splývá s modrým obzorem.
Ložnice v patře je otevřená na terasu posuvnou prosklenou stěnou. Sedací nábytek lze podle potřeby využívat v interiéru i v exteriéru.
Relaxační zóna vily je bezprostředně spojena s bazénem a tenisovými kurty. Přírodní materiály použité na terasách, kámen a exotické dřevo, spojují rezidenci s okolní přírodou.
Přízemní prostor je otevřený do zahrady s bazénem. Společenská zóna s barem je pojata ve formě hluboké lodžie, která je překlenuta mohutnou železobetonovou deskou tvořící terasu v patře.

Hlavní idea designu honosné městské rezidence je založena na jednoduchých formách, vytvořených ze železobetonu a skla. Vedle hmoty si architekti pohráli také se světlem, to prostupuje dovnitř obří mi skleněnými stěnami a stropní mi světlíky.

Vysoce skulpturální ráz dodává stavbě mohutný visutý nosník, podpíraný výrazným sloupem, zakotveným v prostoru ohraničeném terasou a bazénem.

Ten částečně narušuje horizontální charakter rozlehlé rezidence o zastavěné ploše 1400 m2. Pozemek o rozloze 4000 m2 si majitel vyhlédl v Bryanstone, módní čtvrti Johannesburgu.

Okouzlilo ho vyvýšené místo, ze kterého se otevírá nádherný pohled na město. Za návrhem stojí renomované studio Nicka van der Meulena, jako subdodavatelé se podílely firmy, které vlastní členové rodiny známého architekta.

Nadstandardní vila je na pohled jednoduchá formou, zároveň plně funkční a otevřená množstvím oken do zeleně. Společenská a soukromá zóna jsou rozloženy do dvou nadzemních podlaží, podzemí ukrývá garáže a prostory pro fitness.

Svažitý terén umožňuje pohodlný vjezd do podzemí. Jednoduchý vstup

do domu skleněnými dveřmi rámuje otevřený železobetonový kubus, umocňující sochařský koncept stavby. Bezprostředně na něj navazuje bazén, jehož hladinu protínají barevné hřbetní ploutve

kaprů Koi. Vodní přepad přes ohraničující zídku působí efektně, zároveň osvěžuje horký vzduch vanoucí z africké savany. Uliční zónu dále zdobí plastika, tvořená kovanými pruty. Půvabná svislice

souzní s výtahovou šachtou vystupující z fasády. Silný vertikální prvek s efektním kovovým obložením v barvě rzi se odráží od šedi betonových zdí.

Ve vstupní hale vyniká skleněné schodiště se svítícími diodami umístěnými v jednotlivých stupních. Při večerním nasvícení schodišťové rameno prostupuje ven jako zářící diagonála. Další hru se světlem

vytváří skleněné bezrámové dveře, otáčivé kolem střední osy. Vedou do impozantní haly, otevřené na výšku dvou podlaží. Z navazující společenské zóny se otevírá pohled na bazén a do zahrady.

Tento prostor je překlenut kovovým mostem, vnášejícím se na ocelových lanech. Ta jsou pro umocnění

efektu opatřena svítícími vlákny. Po mostě lze přecházet z ložnic v patře na prostornou střešní terasu, ze které se otevírá ničím nerušený pohled na metropoli.

Otevřenou společenskou část rozděluje krbová stěna, která zasahuje do prostoru do hloubky 4 metrů. Odtud je přímý vstup na terasu, kterou odděluje bezrámová skleněná skládací stěna.

Efektní transparentní prvky prostupují celým domem, udivují svou originalitou a navíc umocňují jeho

vzdušnost a světlost. Část přízemí je zcela otevřená, tvoří jakési atrium či obří lodžii, která umožňuje obyvatelům vily trávit večery na čerstvém vzduchu a užívat si chladného vánku. Celá rezidence byla navržena s maximálním ohledem ke stávající vegetaci. Byla komponovaná se zřetelem na tři mohutné

stromy, které se tak staly součástí životního prostoru majitelovy rodiny. Jeden staletý velikán se tyčí na sever od rezidence u tenisového kurtu, další dva v těsné blízkosti východní fasády. Mohutné větve chrání

obyvatele vily před žhavými slunečními paprsky, zároveň rámují výhledy do městské krajiny.

Text: Alena Kodlov á, Foto : Nico van der Meulen Architects