Žena jako věčná inspirace

Chcete sdílet tento článek?
OBRAZY RICHARDA KOČÍHO překračují hranici abstraktního umění a setkávají se s figurální dimenzí a realitou. Při nedávné výstavě v Galerii La Femme rozvinul téma duality, jež jeho tvorbu provází již několik let. Zajímá jej plynutí času, ambivalence a protiklady jako vnímání prvků, které utvářejí lidskou existenci. Z toho vyšel i název výstavy Rub a líc, na které byl také představen obraz Touha, olej na plátně, 123 x 123 cm, cena 72 000 Kč. GALERIE LA FEMME, Praha 1, tel: 224 81 26 56, www.glf.cz

Výtvarné zobrazení ženy lákalo umělce odnepaměti. Její obraz sice změnila rozostřená optika abstrakce, ale současní malíři jako by ze střípků slepovali věčný antický ideál krásy.

Další zajímavé články