Proč stavět z tradiční přírodní cihly?

Jedním z nejosvědčenějších stavebních materiálů je bezesporu pálená hlína. Cihla, se kterou pracovali naši předci, prošla v posledních letech velkým technologickým vývojem a transformovala se do moderního stavebního materiálu.

Rodinný dům, postavený právě z těchto cihel, disponuje vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, vydrží po několik generací a především splňuje vysoký komfort vnitřního zdravého prostředí, ve kterém obyvatele tráví až 90 procent svého času.

„Jednou z všeobecně známých předností keramického zdiva je, že cihla neobsahuje chemické přísady a neuvolňuje do vnitřního prostředí žádné škodliviny.

Zároveň je to materiál s téměř nulovými emisemi těkavých organických látek,“ říká ředitel produktového managementu a business developmentu Wienerberger Jiří Dobiáš na základě naměřených výsledků v pozorovaném cihlovém domě z Porothermu ve spolupráci s vědci ze Státního zdravotního ústavu a laboratoří Centra zdraví a životního prostředí.

Moderní a zdravý domov je místo, kde se cítí rodina šťastně a bezpečně. K docílení takzvané rodinné pohody je nutné brát zřetel na několik požadavků:

1. Vnitřní tepelná pohoda: Kombinací tepelné izolace a schopnosti materiálu akumulovat teplo je docíleno stabilní teploty vnitřního vzduchu jak v létě, tak i v zimě.

K tomu mohou skvěle posloužit vhodné střešní tašky Tondach a cihlové bloky Porotherm. A to dokonce i bez nutnosti instalace dodatečného zateplení fasády nebo klimatizačních a ventilačních systémů.

2. Klid pro pohodlné bydlení: Jednou z nejdůležitějších vlastností domů nebo bytů je akustický komfort.

I z tohoto důvodu se na rodinné domy vztahují akustické požadavky udávané normou ČSN 73 0532. „Výrobci stavebních materiálů, kteří vyrábí akustické bloky pro konstrukce, jako jsme i my, kontrolují výrobu akustických cihel a mají zkušební měření akustiky stěn pro jejich bezproblémové použití na stavbách, aby výsledek vyhověl požadavkům norem a předpisů.

Porotherm může investorům dokonce nabídnout ještě užší cihlu pro vnitřní příčky – Porotherm 10 AKU, která disponuje stejnými akustickými vlastnostmi jako její širší předchůdci,“ uvádí obchodní ředitel divize hrubé stavby za Wienerberger, největšího výrobce cihel v České republice, Roman Busta.

3. Kvalita vnitřního vzduchu: Mezi nežádoucí faktory, které působí na lidské zdraví, jsou oxid uhličitý a prašnost. Přílišná koncentrace CO2 způsobuje nadměrný pocit únavy.

Důsledkem zvýšené prašnosti mohou být i dýchací potíže, alergie a dopad na celkovou imunitu. Proto je dostatek čerstvého vzduchu ve vnitřních prostorách esenciální pro komfortní zdravé bydlení.

4. Bezpečnost domova: Bezpečná konstrukce domu a materiálu zajišťuje ochranu jeho uživatelů. Konstrukce z pálených cihel odolává šíření ohně, lavin, nebo neoprávněnému vniknutí skrze stěnu.

5. Práce s vlhkostí: Keramické materiály jsou schopné optimalizovat vlhkost vnitřního vzduchu. Přirozeným způsobem pohlcují vlhkost, zabraňují tvorbě plísní, a tím přispívají ke zdravému klima budovy.

6. Ekologická těžba suroviny: Cihelné bloky a střešní tašky jsou udržitelnými stavebními materiály. Jsou vyrobené převážně z hlíny a vody, které jsou velmi citlivě těženy v blízkosti spotřebitele, což zkracuje přepravní vzdálenost na minimum.

„Inovovaných stavebních materiálů pro zdravé bydlení je celá řada. Cihla ale reprezentuje tradici starou více než dva tisíce let a v dnešní době je z pohledu životnosti, ekonomiky i energetické efektivity nepřekonatelná.

Je výborně zpracovatelná, dobře se k ní přistavuje a je cenově konkurenceschopná. I proto velkou část cihlových staveb tvoří bytové a rodinné domy.

Konstrukce obvodových stěn pouze z pálených cihel, které již nepotřebují další vrstvy zateplení, představují pro tento typ staveb naprosto čisté a technologicky správné řešení,“ dodává vedoucí produktových specialistů Wienerberger Milan Rotek.