Krajina jako součást životního prostoru
Mohutná opěrná zeď z kamene místní provenience tvoří nejenom oporu, ale také přírodní pozadí minimalistické vily na mořském pobřeží.
Do rezidence se vchází v úrovni prvního patra. Přístupová komunikace je v nejvyšším bodě pozemku. Výhledy na Costa Brava a Středozemní moře se otevírají před příchozím již při samotném vstupu.
Dům je vklíněn do svažitého terénu, který je členěn několika úrovněmi teras. Jednu z nich obohatil ocelový krb vhodný pro grilování.
Terasu v přízemí podepírá další kamenná zeď, jež nad úroveň terénu vystupuje v podobě nízkého zábradlí. Architekti dokonale skloubili drsné struktury přírodního materiálu s lesklými plochami podlah a skleněných stěn.
Průhledy domem hrají v architektonickém konceptu důležitou roli. Obraz moře prostupuje celým interiérem, který je až na zadní část kolem dokola ohraničen skleněným pláštěm.
Průhledy domem umožňují výhled na pohoří Begur, opačným směrem pak na Středozemní moře.
: Kontrast hrubé struktury opěrných zdí a leštěných kamenných podlah vytváří dynamický pocit. Skleněné stěny lze odsunout a propojit interiér s exteriérem.
Jednoramenné schodiště vystupuje čelní prosklenou fasádou jako výrazný architektonický prvek. Umocňuje světlost a vzdušnost interiéru.
Podhled z pohledového betonu pocitově navazuje na struktury přírodních materiálů. Skleněné zábradlí, stejně jako transparentní stěny, umožňuje dokonalé výhledy ven a průhledy do přízemí vily.
Od pláže se vila jeví jako soubor bílých krychlí. Její architektura odráží středomořský styl domků, svítících na tmavých skalnatých úbočích pohoří Begur.
Kamenné zdi chrání hlavní vstup do vily. V kolmém pohledu z ulice se tyto dvě palisády překrývají.
Svažitý terén jistí soustava opěrných zdí vybudovaných z místních materiálů. Konstrukci domu předělují dva dvory, které dovolují průhledy z prvního patra do přízemí.

Minimalistická vila na pobřeží Costa Brava je jako srostlá se skalnatým pobřežím. Skleněným pláštěm jsou vidět hrubé struktury opěrné zdi, na kterou je konstrukce domu napojena.

Některé domy se uzavírají samy do sebe, když jejich spojení s okolím není pro jejich obyvatele zajímavé, další se otevírají, pokud jsou obdařeny atraktivními výhledy.

Okolní krajina se může stát podstatnou součástí projektu, tak jako v případě domu Juncal & Rodney, který je postaven na úpatí skalnatého masivu Begur v luxusní přímořské lokalitě Costa Brava.

Podélný objem situovaný od východu k západu je svou delší stranou obrácený k blahodárnému jižnímu slunci.

Obytné místnosti jsou rozloženy ve dvou nadzemních podlažích, v horním jsou čtyři ložnice s příslušenstvím, v dolním jsou pak společenské prostory otevřené výhledům na Středozemní moře a také apartmán pro hosty.

Dům je zasazený v prudkém svahu, jeho zadní stranu jistí mohutná opěrná zeď, vybudovaná z kamene místní provenience. Tato konstrukce je přimknuta k dlouhé průběžné zdi, která je paralelní s příjezdovou cestou.

Další kamenná zeď tvaruje velkou terasu, která obytný prostor prodlužuje směrem do zahrady. Kamenné plochy tak charakterizují vzhled minimalistické vily, jejich obraz prostupuje skleněným pláštěm, zároveň vyniká v terénu terasovité zahrady.

Rezidence je přístupná přes horní patro z ulice, v nejvyšším bodě pozemku. Vstupní patium ji dělí na dvě části, které jsou spojeny centrálním schodištěm, jež je jako výrazný architektonický celek včleněno do prosklené fasády.

Objem domu napojený na opěrnou zeď je přerušen dvěma dvory. Ty dovnitř vpouštějí denní světlo a otevírají vertikální průhledy mezi jednotlivými podlažími.

Dynamický vzhled dodává rezidenci první patro formované do tvaru krychlí, navzájem posunutých v horizontální rovině, visuté balkony a terasy, vznášející se v prostoru.

Plocha rozlehlé terasy, nasměrované k modrému horizontu, poskytuje prostor pro odpočinkové aktivity obyvatel vily. Velký bazén, barbecue a venkovní odpočinkové kouty se díky transparentnímu plášti stávají nedílnou součástí interiéru.

Kontrast mezi oběma patry je evidentní, přízemí s průhledem na kamennou zeď se jeví jako neprůhledné, zatímco první patro je otevřené a průhledné.

V pravé části soukromého podlaží je umístěna ložnice majitelů, jež je propojena s velkou koupelnou a samostatnou šatnou. Odsunutím skleněné stěny lze vstoupit na soukromou terasu, chráněnou pohledům z ulice i ze zahrady.

V levé části jsou tři ložnice dětí, jedna z nich má velkou samostatnou koupelnu, další dvě mají společné příslušenství.

Přízemí patří společenskému životu rodiny a jejích přátel. Velká odpočinková část s pohodlnou sedací soupravou je propojena s jídelnou pro 12 lidí.

Otevřenou halou se vstupuje do televizní místnosti, kterou od pohodlné kuchyně odděluje komfortní bar, u něhož rodina obvykle snídá. Odpoledne a večer pak slouží k setkávání přátel.

Pro ty je také přichystané apartmá propojené s prostory rezidence rohovým dvorem.

Rezidence Juncal + Rodney působí jako skleněný objekt prostoupený přírodními materiály pobřežního skalnatého terénu Costa Brava. Jako pavilon s luxusními ložnicemi vznášejícími se nad platformou, nabízející prostory určené pro pohodlný a zábavný život.

Text: Alena Kodlová, Foto: Pepe Gascón, Architekt: José Hevia