Moderní městská zahrada
Letničkov é výsadby u bazénu oživují štěrkové plochy u bazénu. Letničky jsou důležitou součástí zahrady zejména v obdobích, kdy jsou ostatní rostliny nevýrazné – střed léta, pozdní podzim.
Od domů se rozbíhají rovné linie záhonů, které jsou rovnoběžné se stěnami domů, pohled je tak veden do divočejších částí zahrady.
V blízkosti bazénu je umístěna látková sluneční clona která moderním pojetím navazuje na architekturu domů.
Smrky omorika, trávy, sezonní rostliny – moderní výsadba u bazénu. Zeleň postupně bazén oddělí a ze štěrkové plochy nepadá do bazénu tolik nečistot jako např. z kůrového mulče.
Do minantní bambus Phyllostachys aureosulcata při pohledu od domu směrem k bazénu.
Rov né linie rozbíhající se od domu vedou pohled do zadní části zahrady. Zahrada přechází na zalesněný horizont.
Záměrně „neupravený“ kamenný záhon a přírodní dřevěný altán v jižní části zahrady, která je nejvzdálenější od domu. Zde už rovné linie nenajdeme.
Opět jednoduchá úprava u bazénu ve stylu „Rozmarného léta“. Barevně vděčná Spiraea x bumalda vyžaduje pravidelný hluboký řez, aby zůstala takhle pěkná.
Zahradě dominuje velká zatravněná plocha ve střední části, která je oživena vyvýšenými ostrůvky s menší zelení a stromy. S trochou fantazie si lze představit místo trávy vodní plochu posetou ostrovy.
Při po hledu zblízka se rovné linie ztrácí a objevujeme ostrůvkovitou nepravidelnou výsadbu – zde opadavý jehličnan Metasequioa glyptostroboides.
Pravidelné záhony jsou vyprojektovány pod úhlem 45 ° vzhledem k domu. Tato úprava přidává dynamiku a vede pohled k centrální části zahrady.
Pohled na centrální část zahrady se solitéry a ostrůvky. Časem stromy vyrostou, podpory budou odstraněny a vznikne jedinečný volný prostor zeleně.
Letničkov é výsadby u bazénu oživují štěrkové plochy u bazénu. Letničky jsou důležitou součástí zahrady zejména v obdobích, kdy jsou ostatní rostliny nevýrazné – střed léta, pozdní podzim.

Na okraji Prahy vznikla unikátní zahrada. Noví sousedé, kteří se přistěhovali do novostaveb, se

domluvili a přikoupili dohromady dalších 5000 m2 pozemku. Celý prostor se rozhodli pojmout

jako velkou společnou zahradu s bazénem, altány apod.

Záměrem bylo moderní novostavby propojit s okolní krajinou a zároveň poskytnout dostatek

soukromí. Pozemek se nachází v blízkosti potoka a v době dešťů se na něm hromadila voda, prvním

úkolem tedy bylo odvodnění. Po instalaci drenáží byla navezena kvalitní ornice a na ní posléze ještě speciální substrát pro růst trávníku. Zahrada je uměle zavlažena automatickým závlahovým systémem.

Následně se provedla stavba bazénu a altánu. V blízkosti bazénu je umístěna látková sluneční clona a moderním pojetím tak navazuje na architekturu domů.

V zadní části se pak nachází romanticky stylový dřevěný altán. Pozemku dominuje velká zatravněná plocha ve střední části, která je oživena solitérními stromy a jakýmisi vyvýšenými ostrůvky s menší zelení a stromy. Zahrada je pojata částečně sbírkově a skupiny vysazených dřevin jsou ve většině případů ze stejných geografických oblastí světa.

Severní část je tvořena zejména evropskými dřevinami, střední zaujímají dřeviny ze Severní Ameriky a jižní část nechává vyniknout asijským druhům z Číny a Japonska. Okolí domů je osázeno travinami a trvalkami. Při zachování jednotného stylu tak velký prostor umožnil

použití mnoha druhů dřevin – vznikla živá, trochu divoká zahrada. Na pozemku byly dva stávající dospělé stromy, se kterými projekt počítal, bohužel jeden z nich v roce 2010 z neznámých důvodů uhynul

a byl nahrazen novou výsadbou.

Pro výsadby byl zvolen středně velký rostlinný materiál pro lepší přijmutí, ale zároveň bylo dosaženo okamžitého efektu. Dá se předpokládat, že v budoucnu ze zahrady vznikne spíše menší park s velkými

stromy a stane se jistě oživením celého okolí. Svým pojetím celá úprava navazuje na sadovnické počiny z konce 19. století, kdy vznikaly zahrady, které dnes obdivujeme a chráníme.

TEXT: Ing. Martin Adamíra , FOTO: Zahrada Praha