Funkcionalismus na okraji Madridu
Stroze vyhlížející budova z pohledového betonu je umístěna na pozemku o celkové rozloze 1500 metrů čtverečních. Mírně se zvedající terén umožnil situovat stavbu do tří navazujících podlaží
Některé prostory jsou řešeny z pohledu úzkostlivé bezpečnosti až odvážně, někde chybí průchozím pasážím zábradlí
Drobné kaménky ve vstupním prostoru přízemního podlaží působí až spartánským dojmem, což umocňují i dva osamocené stromky
Concrete house je ukázkou velkoryse řešeného domu se spoustou atypicky vystupujících objektů
Zábradlí na terasách jsou bez výjimky řešena kombinací skleněných desek a kovových komponentů
Na rozdíl od přízemního vstupu je prostor v prvním nadzemním podlaží osazen žulovými deskami. Vozy mohou parkovat ve vymezeném prostoru, jehož vrchol tvoří žebrovitá nástavba
Černá pergola kontrastuje s barvou stavby, její funkcí je nejen obohatit vizuálně zdánlivě strohou stavbu, ale rovněž slouží jako přístřešek pro letní jídelnu
Ačkoliv pergola sousedí přímo se zahradní částí, kvůli záhonovému valu se do ní přímo sejít nedá.
Většina prosklených prostor domu je vybavena kouřovým sklem, které při rozsvícení neskrývají zajímavý interiér
Většina prosklených prostor domu je vybavena kouřovým sklem, které při rozsvícení neskrývají zajímavý interiér
Kaskádovitě poskládané krychlové bloky se vypínají nad otevřeným západním průčelím, jehož centrem je velká zahradní plocha
Architekt Rafael Llamazares doplnil Concrete house o nemalé množství objektů majících pouze dekorační význam
Vchody jsou ve většině případů osazeny posuvnými prosklenými deskami, i v tomto případě z tmavého materiálu
Ve střední části jsou volné prostory překlenuty dlouhými žebry, která tak poskytují místům jistý dojem uzavřenosti
Žulové desky, z nichž je dům zkompletován, mají jako určitý jednotící prvek přesně ve svém středu kruhový otvor
Do domovního komplexu lze vejít přes hlavní vchod, ale otevřené jsou i menší bezbariérové vstupy. Tento vede přes vnitřní vodní plochu
Pohled na zahradní záhon oddělující travnatou plochu od venkovního sezení u bazénu. Na snímku je dobře patrný technický průchod
Bazén o rozloze 45 metrů čtverečních zakončuje venkovní terasu s letní jídelnou. Jeho dno je na rozdíl od okolního prostředí vysypáno drobnými kaménky.
Pohled na celý Concrete house názorně dokládá, jak bylo při jeho stavbě využito mírně stoupajícího terénu. Jezírko v popředí už není součástí pozemku majitelů domu.
Pergola dominuje nejvyššímu podlaží domu. Vlevo vidíme zídku oddělující parcelu od sousedního pozemku. Nástavby na střeše mají pouze dekorační charakter.
Celý objekt je bohatě osvětlen kombinací velkoplošných zářivkových těles a bodových světel.
Jeden z větších keřů, originálním způsobem zakomponovaný do interiéru naproti ochozu táhnoucímu se podél ložnic v druhém nadzemním podlaží.
Jedna menší ozdobná vodní plocha se nachází i uprostřed domu. Zdolat se dá po třech žulových čtvercových blocích.
Ve vnitřních pasážích domu je častým materiálem dřevo využívané nejen jako podlaha, ale tvoří i přepážky mezi jednotlivými částmi budovy.
Pro celý pozemek je typické střídání žulových panelů a posyp z drobných kaménků. Tvůrci využili i uměle vytvořená zákoutí k vysazení okrasných stromů.
Hlavní vstupní avenida se mírně zvedá od přízemního až k druhému nadzemnímu podlaží. Je řešena jako bezbariérový přístup.

Zdánlivě fádně šedá stavba na úpatí hlavního města Španělska vyvolává dohady, zda jde o umělecký počin, nebo jen střízlivě užitkovou stavbu. Rozhodnutí není určitě lehké.

Funkcionalismus, charakterizovaný jako jednoduchost snoubící se s účelovostí či funkčnost následující formu, vládl v Evropě téměř padesát let. Od počátku 20. let minulého století býval předmětem dohadů, zda ho lze ještě považovat za umělecký styl.

Mnoho lidí jej odmítalo pro jeho strohost a praktičnost. Podobné otázky také může vyvolávat dům postavený na předměstí Madridu, nesoucí podobně zvláštní titul Concrete house.

Na první pohled velice strohým dojmem působící budova je umístěna na pozemku o celkové rozloze 1500 metrů čtverečních. Mírně se zvedající terén umožnil situovat stavbu, jejíž půdorys zabírá 653 metrů čtverečních, do tří navazujících podlaží.

V přízemním jsou soustředěny prostory obstarávající chod domu: sídlí zde pracovní personál, ale také tu najdeme prostornou tělocvičnu. A nesmíme zapomenout, že Španělsko je zemí chutného moku, proto nechybí bohatě zásobený vinný sklep s pohodlně řešeným barem.

O prostředním podlaží bychom mohli hovořit jako o společenském centru. Vedle prostorného obývacího pokoje, který by se dal spíše nazvat debatní halou, tu najdeme krytou jídelnu, velkoryse pojatou pracovnu a neobvykle velký pokoj pro děti.

Pro časté návštěvy je tato okolnost vítanou změnou, protože mohou přijmout pozvání i se svými ratolestmi, které se v těchto místech mohou společně zabavit. Když je pak zdolá únava, čeká na ně dětská ložnice pro hosty o patro výš.

Tady se nachází, kromě dalších tří ložnic i pokoje majitelů, toalety, koupelny, především příjemně řešené relaxační centrum, které je díky zvláštnímu venkovnímu profilu otevřené na přilehlou zahradu s verandou a bazénem, jehož plocha dosahuje 45 metrů čtverečních.

Tomuto prostoru dominuje velká černá pergola, vytvářející kontrastní protiklad k šedým zdem domu. Do jejího stropu jsou vloženy desky z tvrzeného plastu, takže venkovní sezení koncipované do tvaru písmene U může být využíváno i při nepřízni počasí.

Stačí doplnit několik předem připravených stolků a z prostory se stane letní jídelna s výhledem na nedaleký rybníček a příjezdovou cestu.

Concrete house stavěla pod vedením architekta Rafaela Llamazarese společnost A-cero téměř tři roky – práce začaly v říjnu 2007 a dům byl kompletně předán v únoru 2010. Jako stavební materiál byla nejčastěji používána šedá žula abujardado, jejíž zpracování může na první pohled zmást náhodné pozorovatele, kteří ji mohou zaměnit za betonové panely.

Tvůrci však dokázali do zdánlivě strohých architektonických řešení zakomponovat jak dřevo, tak dostatek prosklených prostor – ze stejného materiálu vytvořili i zábradlí balkonů.

Jestliže se někomu může zdát dům šedě monotónní a zejména prostor u bazénu upomínat na velké plochy před průmyslovými či bankovními paláci, tento pocit určitě dostatečně vyváží velká zahradní plocha doplněná několika vzrostlými keři na uměle navezených náspech – stromy bychom tu však hledali marně.

Samotný komplex působí spíš nižším dojmem a majitelé nechtěli rušit jeho siluetu. To jim ale nebránilo vytvořit několik pozoruhodných kreací přímo v chodbách „concrete house“.

Podstatně vzrostlejší dřeviny už leží bez výjimky mimo hranice pozemku náležejícímu k domu.

TEXT: ROBERT PAVELKA, FOTO: A-CERO ARCHITECTS