Žena jako věčná inspirace
OBRAZY RICHARDA KOČÍHO překračují hranici abstraktního umění a setkávají se s figurální dimenzí a realitou. Při nedávné výstavě v Galerii La Femme rozvinul téma duality, jež jeho tvorbu provází již několik let. Zajímá jej plynutí času, ambivalence a protiklady jako vnímání prvků, které utvářejí lidskou existenci. Z toho vyšel i název výstavy Rub a líc, na které byl také představen obraz Touha, ...
OBRAZY RICHARDA KOČÍHO překračují hranici abstraktního umění a setkávají se s figurální dimenzí a realitou. Při nedávné výstavě v Galerii La Femme rozvinul téma duality, jež jeho tvorbu provází již několik let. Zajímá jej plynutí času, ambivalence a protiklady jako vnímání prvků, které utvářejí lidskou existenci. Z toho vyšel i název výstavy Rub a líc, na které byl také představen obraz Touha, ...
EXPRESIVNÍ BAREVNOST v kontrastu s jakýmsi zastavením v čase vytváří až metafyzický prostor v díle malířky Zdeny Šafky Řehákové. V poslední době pracuje mimo jiné na cyklu Dvojice, do kterého patří také obraz Duhová cesta, 100 x 80 cm, 39 000 Kč, který bude vystaven do 31. 1. v PRAHA CITY CENTER, Klimentská 46, 1. patro; tel.: 606 612 889, m.lukas@cumarte.cz
SNOVÉ KRAJINY Josefa Velčovského nejsou konkrétním krajinným výsekem ani odrazem etnografického zážitku. Nalézáme v nich spíše symboly, nadčasově vyjadřující obecné jevy a zákonitosti. Jejich námětem jsou většinou žena a krajina, které se v jeho obrazech vzájemně prolínají, jedna bere na sebe podobu té druhé, a naopak. Podmořská krajina, olej na plátně, 50 x 75 cm, 55 000 Kč. GALERIE KINCOVÁ, Z...
STŘEDEM VNÍMÁNÍ Daniela Krejbicha je žena. Jeho obrazy působí na diváka neobyčejnou lehkostí a hravostí. Stylizované postavy se vznášejí v prostoru neukotvené, volné. V poslední době se věnuje černobílému aktu, jeho linka jako by zjemněla a zvroucněla. Černobílý akt, olej na plátně, 120 x 150 cm, 75 000 Kč. GALERIE GLANCE4 ART, Praha, www.glance4art.cz
DO POSLEDNÍHO DETAILU mistrně zpracovává své malby vystudovaný fotograf Maroš Chury. Jeho tvorbu lze zařadit do proudu superrealismu, i když autor jakékoliv škatulkování odmítá. Dává přednost lidské fantazii, kde si každý sám může dosadit do obrazu svou verzi příběhu. National Geografic, olej na plátně, 80 x 100 cm, cena 130 000 Kč. GALERIE KINCOVÁ, Zlín, tel.: 577 221 708, www.galeriekincova.cz

Výtvarné zobrazení ženy lákalo umělce odnepaměti. Její obraz sice změnila rozostřená optika abstrakce, ale současní malíři jako by ze střípků slepovali věčný antický ideál krásy.