Individuální komfort s uměleckým přesahem

Multifunkčnost, vstřícnost k potřebám setkávání v rámci rodiny i okruhu přátel – takový úkol stál před tvůrci stylového interiéru domu s pěti ložnicemi, jenž je sídlem úspěšného mezinárodního obchodníka.

Prvořadým cílem bylo najít dokonalou rovnováhu mezi funkčností, pohodlím a estetikou, zároveň však bylo třeba poskytnout dostatek místa pro vášeň majitele nemovitosti k africkému umění.

Proměnit obytný prostor v souvislosti s požadavky zadavatele se ujala místní architektonická firma Cimato Moroldo Architects ve spolupráci s předními interiérovými studii ARRCC a OKHA se sídlem v Kapském Městě.

Moderní velkoryse koncipovaný dům se nachází v malé, leč prestižní lokalitě v Sandhurstu v Johannesburgu, v noblesní zelené oblasti, která vedle zeleně a klidu zároveň nabízí snadnou dostupnost velké části pulzujícího velkoměsta.

Jeho majitel toužil po oáze pro „snadné bydlení“, která by nepostrádala půvab a určitou zdrženlivost, ale vedle toho byla také zosobněním sofistikované individuality.

Důležitou roli ve finálním vyznění realizace samozřejmě sehrálo vybavení v podobě soudobého nábytku a uměleckých předmětů, při současném důrazu na zodpovědný a promyšlený výběr vysoce kvalitních látek a materiálů, zřetelně, ale jemně vyjadřujících luxus a rafinovanost.

Dosáhnout požadovaného cíle se podařilo také prostřednictvím zakázkové ruční výroby modelů schopných propojení čistých linií a forem moderního designu, charakteristického osobitou elegancí.

Aplikace přírodních tkanin a povrchových úprav v kontextu nepříliš široké, většinou monochromatické palety barev, stejně jako pevné formy, zjemněné geometrickými tvary, umožnily vyniknout majitelově sbírce současného afrického umění:

Každá váza, socha, umělecké dílo a nábytkový model dostaly zaslouženě tolik meditačního prostoru, aby bylo možné je vidět a ocenit v jejich plné kráse a významu.

Rozhodujícím faktorem pro finální vzhled interiéru byla už zmíněná umírněná škála tónů – tmavší odstíny vnějších povrchů jsou v ostrém kontrastu se světlým a svěžím interiérem.

„Cílili jsme na efekt změny nálady při přechodu zvenčí dovnitř,“ vysvětluje záměr ředitel ARRCC Mark Rielly. Výsledek dokazuje, že se záměr stoprocentně podařil.

TEXT: Alena Müllerová, FOTO: Elsa Young