Architektonická soutěž

Chcete sdílet tento článek?

Architektonická soutěž „e4 – cihlový dům budoucnosti“ zná své vítěze!

Vítězové ideové architektonické soutěže „e4 – cihlový dům budoucnosti“ byli oficiálně oznámeni dne 19. 6. 2017. Posláním soutěže, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., bylo získat originální architektonická řešení cihlových rodinných domů s pálenou střešní krytinou v souladu s požadavky na výstavbu budov po roce 2020. Vítězný projekt Ing. arch. Bohumila Brůži bude společností Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., realizován jako vzorový dům konceptu e4.

Vítěze soutěže „e4 cihlový dům budoucnosti“, která probíhala v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, určilo hodnotící zasedání poroty, které se konalo dne 30. května 2017, takto:

 První cena výši 150 000,- Kč: Návrh č. 16, autor Ing. arch. Bohumil Brůža

 Zvýšená třetí cena ve výši 60 000,- Kč: Návrh č. 7, autoři Ir. Petra Sejkorová, Ir. Frank de Vleeschhouwer

 Zvýšená třetí cena ve výši 60 000,- Kč: Návrh č. 14, autor Ing. arch. Václav Slovák

 Dále porota ocenila zvláštní odměnou mimo soutěž ve výši 30 000,- Kč: Návrh č. 13, autoři Jiří Vítek, Kristýna Uhrová, Člověk v tísni, o. p. s.

 

Popis k domu, 1.cena: 

Architektonické, konstrukční a materiálové řešení.

Základní tvar domu vycházející z lidových staveb se sedlovou střechou doplňuje soudobější tvarosloví a minimalistické provedení detailů. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelský komfort, univerzálnost a přiměřenou velikost, která odpovídá průměrným požadavkům na rodinné bydlení. Plošně dominantní přízemí, kde je umístěna větší část provozu, doplňuje podkroví s klidovou částí domu. Základním prvkem dispozice přízemí je vazba obytné kuchyně a obývacího pokoje a jejich vzájemné propojení přes pobytovou terasu. Ta je částečně kryta střechou. Dům tak vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko. Půdorysný tvar domu do písmene „T“ poskytuje venkovním prostorám kolem objektu určité krytí – intimitu. To je důležité zejména v případech umístění objektu na menší parcely v intenzivně zastavěných satelitech kolem velkých měst. Plochá střecha umožňuje její využití pro umístění fotovolatických panelů nebo slunečních kolektorů.

Návrh domu využívá konstrukčních možností systémů Porotherm. Založení objektu se předpokládá na betonových základových pasech. Obvodové stěny jsou navrženy zděné z keramických tvárnic Porotherm 50T Profi bez dodatečného zateplení. Strop(střecha) nad přízemím je navržena ze skládaného stropu Porotherm s keramickými vložkami Miako. Konstrukce krovu je uvažována s dřevěnými krokvemi uloženými na pozednice a středové vaznice. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby po tepelně technické stránce byly na úrovni pasivních budov a splňovaly požadavky ČSN 730540.

Rozmanitost materiálů a povrchů je navržena střídmě tak, aby realizace objektu nebyla nadměrně finančně náročná. To současně koresponduje s tradiční lidovou architekturou, která byla materiálově skromná a úsporná.  Dominantně je fasáda domu tvořena bílou omítkou, kterou doplňují keramický obklad TERCA a pálená střešní krytina TONDACH Figaro. Rámy oken, dveří a vrat mají neutrální tmavě šedou barvu. Povrch vikýřů je navržen z plechové falcované krytiny z titanzinku stejně jako další klempířské prvky domu. Nadměrné přehřívání interiéru je omezeno použitím venkovního stínění  žaluziemi.

 

Popis zvláštní cena mimo soutěž:

Protozoon –  e4 – cihlový dům budoucnosti.

Protoarchtiektura našeho návrhu vychází z tradice cihly, která vytváří přečnělkovou klenbu. Díky posunu paradigmatu architektury je dnes možné navrhovat komplexnější tvary vycházející z optimálních energetických hodnot. Navrhujeme tvar blížící se kouli, skořepině, kde dosahujeme maximálního objemu při minimální ploše. Efektivně se nakládá s energií. Pozice domu je optimalizována vzhledem k pohybu slunce, tak aby bylo dosaženo maximálních zisků. Strukturálně se jedná o klenbu. Tvar objektu byl hledán s okamžitou kontrolou tlačených a tažených vláken, tak aby bylo dosaženo maximálního tlaku a minimálních tahů. V místech vrcholků kopul, kde je tlak nepříznivý pro klenbu, jsou vytvořeny okulusy, provětrávací a prosvětlující otvory.

Protoarchitektura je tvořena z cihly bez dodatečného zateplení. Homogenní struktura zajišťuje ochranu vnitřního prostředí s koherentním materiálovým řešením. Jednoduchost systému vychází z materiálové ekologie a konceptu. Cihly v přečnělcích jsou kryty pálenými taškami. Ekonomika stavby se skládá z materiálu a práce. Nahradíme-li lidskou práci roboty, jako např. Robotické rameno Kuka můžeme ušetřit až 50 % nákladů při možnosti vytvářet komplexnější tvary. Díky propojení digitálního návrhu a robota, dokážeme zachovat přesnost a spolehlivost.

Protoarchitektura se zavýjí do sebe, tím vzniká sekvence prostorů veřejných, semi privátních a privátních. Bezpečí, přirozenost a kontinuita jsou základními rysy prototypu.

Jsme si vědomi, že se jedná o koncept než hotovou architekturu, právě proto se zabýváme protoarchitekturou a spekulací kam bychom se dokázali vyvinout při používání dostupných technologií. Technologie bude více a více integrována do samotné architektury. Dům budoucnosti může přinést posun architektury k přirozenějším a přírodnějším konceptům.

 

 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 766 111, www.wienerberger.cz

Tento článek je obchodním sdělením
Další zajímavé články