Domovní komunikace od firmy URMET

Společnost URMET DOMUS s.r.o. vznikla v rove 1996 jako společný česko-italský podnik s nejvýznamnější italskou společností v oblasti domovní komunikační techniky URMET DOMUS S.p.A. Torino.

Doplnila tak celosvětovou síť obchodních zastoupení, která zahrnuje již více než 60 míst v Evropě i na všech ostatních kontinentech.

Jako výhradní zástupce značky URMET pro Českou a Slovenskou republiku distribuuje výrobky prostřednictvím sítě velkoobchodů elektroinstalačním materiálem.

Za dobu své existence navázala dlouhodobé obchodní vztahy s převážnou většinou rozhodujících společností v tomto oboru. V roce 2011 se společnost – podle výrobce zařízení – přejmenovala na URMET s.r.o.

Převážnou část sortimentu tvoří komponenty pro systémy domovních telefonů a videotelefonů, světelné a zvukové signalizace a přístupové systémy. Díky přímé vazbě na výrobce je společnost URMET s.r.o.

schopna poskytovat při prodeji, instalaci a užívání systémů plnou technickou podporu a servis.

Skutečnost, že italský partner URMET S.p.A., který byl založen v roce 1937 a který patří mezi přední světové výrobce tohoto sortimentu, věnuje trvalou pozornost vývoji nových systémů, technické úrovni a kvalitě podle standardů ISO, je zárukou pro všechny obchodní partnery společnosti URMET s.r.o.

Výrobky URMET jsou prověřenou volbou v oblasti domovní komunikace, signalizace a domovní automatizace a značka URMET symbolizuje již 80 let spojení spolehlivosti, podmanivého designu, inteligentních řešení a inovací, podložených vlastním vývojem.