Specialista na klimatizační techniku
Při vývoji řady fan coilů Aermec VEC byl kladen vysoký důraz na optimalizaci proudění vzduchu s ohledem na efektivitu a rovnoměrnost tepelné výměny mezi vzduchem upraveným ve fan coilu a okolním prostředím. Nejnápadnějším výsledkem této snahy jsou „žraločí žábry“ na otvorech sloužících k výstupu vzduchu do místnosti. Jejich tvar vychází z aerodynamických modelů založených na Coandově efektu a z...

Česká technologická společnost COMPLETE CZ, založená v roce 2002, je expertem ve dvou oblastech – v HVAC zařízeních a infrastruktuře datových center.

Firma se může pochlubit více než 12 000 realizací klimatizační a chladicí techniky s know-how výrobců HVAC. Je výhradním či autorizovaným distributorem mnoha světových značek, jako je AERMEC, Mitsubishi Heavy Industries, GRADA, Decsa a jiné.

HVAC zařízení a systémy

Optimální řešení větrání a klimatizace navrhuje COMPLETE CZ zákazníkům z oblasti komerční, obchodní, rezidenční a průmyslové výstavby.

Řešení se vyznačují nízkou hlučností, vysokou účinností, minimálními provozními náklady, přijatelnou cenou a šetrností k životnímu prostředí. Společnost COMPLETE CZ je autorizovaným distributorem HVAC zařízení řady výrobců, mj.

dokáže poskytnout maximální technickou podporu investorům, projekčním a realizačním firmám. Součástí dodávek jsou odborná zprovoznění a pravidelná údržba. Pro náročné provozy zajišťuje firma non-stop servisní služby.

Reference

S produkty a službami COMPLETE CZ se můžete setkat v mnoha zajímavých realizacích.

V oblasti HVAC k nim patří např. obchodní centra, zábavní centra, hotely a divadla, průmyslové a technologické objekty, školy, nemocnice a veřejná správa nebo bytové a administrativní objekty.

V oblasti infrastruktury datacenter se mezi reference řadí oblast bankovních a finančních služeb, telekomunikací, datacenter a telehousů, obchodu a služeb nebo energetiky a veřejných služeb.

Kompletní seznam referencí naleznete zde.