Tradice v soudobém rouše
Dům Pinie 2 s valbovou rákosovou střechou navazuje na tradice lidového stavitelství. Sendvičovou konstrukci s tepelně-izolační výplní na dřevěném skeletu doplňuje fasáda v kombinaci dřevo-sklo. Užitná plocha 118,06 m2, zastavěná plocha 74,59 m2. Cena stavby na klíč od 2 880 000 bez DPH. ING. SIKORA JIŘÍ – ATISS ORLOVÁ
Obvodové stěny i vnitřní příčky této roubenky jsou z červeného západního cedru dováženého z Kanady. Dům s obytným podkrovím má zastavěnou plochu 119 m2. Cena od 4 300 000 Kč bez DPH. KANADSKÉ SRUBY TÁBOR
Laponská borovice je polární dřevina s červeným středem, která má velmi těsné letokruhy. Proto patří k nejkvalitnějším materiálům pro roubené stavby. Cena realizace od 2 860 000 Kč. FINN-STAV
K trvalému bydlení je určen srubový dům s obytným podkrovím postavený z ručně odkorněných a hoblovaných smrkových kulatin o průměru cca 35 cm. Cena stavby na klíč cca 5 300 Kč/m2 obestavěného prostoru bez DPH. OK PYRUS
Srubový rodinný dům ze smrkové kulatiny o průměru 35 cm seříznuté z vnější i vnitřní strany na šířku 25 cm. Stavba se tak podobá klasické roubence. Zastavěná plocha 105 m2. Cena stavby od 3 600 000 Kč bez DPH. KANADSKÉ SRUBY TÁBOR
Smrkový masiv přetvořený do podoby tradiční roubenky s krytou terasou. Betonová střešní krytina, užitná plocha 205 m2, zastavěná plocha 126 m2. Cena dodávky na klíč od 4 000 000 Kč. HANIŠ SRUBOVÉ DOMY
Klasický srub z ručně odkorněné smrkové kulatiny má střešní krytinu z betonových tašek. Užitná plocha 128 m2, zastavěná plocha 80 m2. Cena stavby na klíč od 3 000 000 Kč. HANIŠ SRUBOVÉ DOMY
Hoblovaná kulatina o průměru cca 35 cm, dřevěná okna a dveře typu euro s tepelně izolačním zasklením, betonová střešní krytina. Cena srubového domu s obytným podkrovím v provedení na klíč je cca 5 300 Kč/m2 obestavěného prostoru bez DPH. OK PYRUS
Ručně odkorněné smrkové kmeny byly použity pro stavbu klasického srubu. Střešní krytina betonová taška, užitná plocha 195 m2, zastavěná plocha 115 m2. Cena stavby na klíč od 4 000 000 Kč. HANIŠ SRUBOVÉ DOMY
Lepené trámy jsou základem konstrukce dřevostavby ze severské borovice. Výstavba probíhá rychle suchou cestou, v domě lze hned po dokončení bydlet. Cena od 16 000 Kč/m2. INTERTRADE
Dvoupodlažní dřevostavba finského stylu. Roubený dům z hranolů s užitnou plochou 286 m2 má velkou obývací halu otevřenou do druhého nadzemního podlaží a zimní zahradu. Cena od 3 654 000 Kč. FINN-STAV
Do přírodního prostředí jsou doslova předurčeny dřevostavby finského stylu. Dům je postavený z lepených trámů vyrobených z odolné severské borovice. Cena od 16 000 Kč/m2. INTERTRADE
Poloroubená stavba, půdorys 15 x 8 m, připomíná tradiční domy našich předků. Roubení i krov ze smrkového dřeva, použita je nadkrokevní izolace. Cena od 3 500 000 Kč. ROUBENKY ROUBAL
Srubová konstrukce z jedlových kmenů o průměru 40 cm. Pro povrchovou úpravu dřeva byl použit lněný olej Moravia Bio, zelená střecha. Cena realizace hrubé stavby 2 290 000 Kč. LOG HOMES
Ideální průměr smrkové kulatiny 35 cm vyhovuje pro stavbu srubu jak ze statického, tak tepelně-izolačního, ekonomického i estetického hlediska. Cena domu s obytným podkrovím v provedení na klíč je cca 5 300 Kč/m2 obestavěného prostoru bez DPH. OK PYRUS

Stavební technologie založené na dřevěných konstrukcích tvořených trámy pokládanými na sebe ve vodorovném směru patří sice k nejstarším, ale své důležité místo má i v moderním bydlení.

Mezi přednosti takových obytných objektů patří poměrně slušná tepelná izolace a z toho plynoucí energetická nenáročnost, stejně jako ekologičnost. Stavby zhotovené touto technikou se nazývají roubené (lidově roubenka nebo sruby).

Budovaly se hlavně v oblastech s dostatečnou zásobou suroviny, například v na lesy bohaté východní a střední Evropě a  Skandinávii.

I když Marie Terezie stavbu domů ze dřeva a veškerých hořlavých materiálů zakázala, technologie přežily do dnešní doby a s úspěchem se vracejí i do segmentu trvalého bydlení, ovšem s parametry odpovídajícími soudobým nárokům.

Sruby lze rozdělit podle místa původu konstrukce na kanadské, finské a alpské. Jde o stavby složené z hraněných trámů či odkorněných stromů, rohy masivních stěn jsou typické přeplátováním jednotlivých prvků.

Kvůli lepším tepelně izolačním parametrům se přidávají adekvátní izolační materiály. Současná podoba srubů vychází z moderní technologie přesného strojního opracování profilů a spojů trámů.

Příčně nebo křížově slepené průřezy z rostlého dřeva odolají i vysokému zatížení. Z masivního dřeva jehličnanů – nejčastěji smrkového – jsou i tradiční české roubenky.

Trámy se spojují na „rybinu“ (přesný tesařský spoj v rozích připomíná tvarem rybí ocas), bývají dotěsněny stavební pěnou. Mezery, jež se dříve vyplňovaly přírodním materiálem a zamazávaly hlínou, se plní minerální vatou a překrývají dřevěnou latí.

TEXT A PRODUKCE: Alena Müllerová, FOTO: archiv firem