Cyril Uhnák – ve znamení kruhů
SVÄTOJÁNSKA NOC, 100 x 120cm, cena 220 000Kč
SVÄTOJÁNSKA NOC, 100 x 120cm, cena 220 000Kč
TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ, 80 x 80cm, cena 135 000Kč
ZBOHOM ZOSTÁVAJTE, 80 x 100cm, cena 155 000Kč
USPÁVANKA, 90 x 70cm, cena 155 000Kč
ŠÍPOVÁ RUŽIČKA, 90 x 70cm, cena 155 000Kč
VYDALA MAMIČKA, 70 x 70cm, cena 125 000Kč
SVIEŤ MI NA CESTIČKU, 70 x 70cm, cena 125 000Kč
Cyril Uhnák se narodil v roce 1959 v Čajkove, v regionu bývalé Tekovské župy, bohaté na osobité lidové tradice. Přímý, bezprostřední kontakt s neopakovatelným fenoménem jednoduché krásy a estetického cítění se stal pro Cyrila Uhnáka rozhodujícím prvkem v kruhu putování a návratů, v pohledu na výtvarné dění doma i ve světě. Po ukončení studia na slovenské Vysoké škole technické pracoval deset le...

Od roku 1993 se věnuje výtvarnému umění. Žije a tvoří v Bratislavě. Po několika letech sbírání a ověřování zkušeností se vyrovnával s různými tématy a motivy tvorbou cyklů.

Studoval veduty Benátek podle Canaletta i fragmenty bratislavských dominant. Později následoval cyklus o řece Dunaji. Panorama slovenských hor zachytil v díle Karpaty.

Optikou vnějších zkušeností vnímá a programově zpracovává poezii a melodičnost slovenské krajiny. V dialogu klasické malby moderním malířským materiálem a přístupem vstupuje na cestu poznamenanou Martinem Benkou,

Karlem Plickou a dalšími. Žánr jeho malby je statický, a přece v cyklu Zatancuj Zaspievaj Cyril Uhnák evokuje jakousi filmovost, dramatičnost a barevnou hravost. Stejně tak taneční rytmus a radost z pohybu. Na abstraktním pozadí před námi defilují pohybující se barevné hmoty.

Dravá, syntetická podstata akrylu polemizuje s přirozeností originálu.

Kompozičně vytváří expresivní plnohodnotné barevné akordy v popředí s postupným odhmotněním scénických pozadí, přičemž si zahrává s inverzí prostorových plánů.

Následně na hrubě texturovaných plátnech používá metodu těžkých olejových lazur, vzdávaje tak poctu benátské malbě. Olej je pro malíře jako lidská tvář. Je zhmotněním plnosti a nezaměnitelnosti života.

Na zvednutém horizontu pozadí plavou vrchy, protkané dolinami v letním oparu. Nechme se unášet ozvěnou dávno dozpívaných písní, tóny elegické tklivé fujary nebo zpěvem osamělého pastýře.

Ve vztahu k tvorbě Cyrila Uhnáka si dovolme parafrázovat název knihy Chuť žít od Teilharda de Chardin. V každodennosti běžného dne si obléká slavnostní nádech vzdálené i blízké minulosti a s „chutí maluje svou dnešní knihu“. Jeho tvorba je polemickou mezihrou s destruktivní silou.

TEXT a FOTOGRAFIE: Michal Matěj