Harmonizační karafy revitalizují vodu

Harmonizací neboli energetizací rozumíme procesy, které mají za cíl přiblížit strukturu a biologickou prospěšnost běžné pitné vody na úroveň přírodní pramenité vody.

Smyslem všech karaf je vodu energeticky čistit,vracet vodě její přirozený přírodní charakter a obohatit vodu o léčivé informace.

Inspiraci ke vzniku projektu Viahuman – harmonizačních karaf, přinesly vizionářské myšlenky Viktora Schaubergera a jedinečná metoda objevená Masaru Emotem.

Cykloidní dostředivý pohyb vody v kombinaci s vibrací pozitivní informace je hlavní podstatou procesu, který nazýváme harmonizace vody.

Voda má potenciál, který pro řadu lidí není známý

Pojmem design rozumíme krásnou věc, která vedle vzhledu skutečně naplňuje účel, pro který byla vytvořena, zde se snoubí geometrie Zlatého řezu s pečlivou prací a vlivem přírodních polodrahokamů.

Značka ViaHuman vznikla v roce 2014 se záměrem tvořit krásné a účelné české věci, které budou oslovovat svou originalitou a myšlenkou. Vnější krása a symetrie má vliv na vnitřní kvalitu života.

V každém výrobku najdete kus kreativity, energie a víry v neomezené možnosti pozitivního myšlení. Revitalizovaná voda prospívá každému, bez ohledu na to zda jde o vegetariána, ezoterika nebo „normálního“ člověka, který po práci rád griluje nebo chodí na pivo.

Trochu „teorie“ o paměti vody

Voda má schopnost měnit strukturní uspořádání svých molekul – zvaných klastry, a do těchto uspořádání ukládat informace. Přeloženo do běžného jazyka může voda načítat, vnímat, absorbovat vjemy z okolí. Prostě dokáže kopírovat a pamatovat si.

Paměť vody, názorně popsal svou prací japonský vizionář Masaru Emoto. U ledových krystalů Masaru Emota je vidět obrovský rozdíl u vody z řádu v porovnání s vodou z přírodních zdrojů.

Změny, které voda prodělá, než se dostane k naší vodovodní baterii jsou zarážející, přestože je vlastně také původně čerpána z přírodního zdroje. Vodě je potřeba dát pozitivní vjem-informaci, kterou si do sebe vtáhne.

Smyslem karafy je vodu oživit a obnovit její energii ji tak, aby byla dobře přijímána buňkami živých organismů.

Tvar karaf je navržený tak, aby velikost a vzájemné poměry jednotlivých stupňovitých částí karafy odpovídaly přírodní zákonitosti známé jako Zlatý řez.

Informační a energetická kvalita běžné kohoutkové vody se během několika minut v karafě zregeneruje a harmonizuje. Vedle vlivu na vodu jsou karafy krásným důkazem zručnosti českých sklářů.

V kombinaci s pečlivou a kreativní prací při designování holbornů karaf tvoří originální, kompletně ručně vyráběný artefakt.