Na Západě mají jasno – končí uhlí, plyn i bio

Nizozemí, Norsko a Velká Británie jsou země, které již mají jasné plány na omezení užívání kotlů na zemní plyn u novostaveb.

Napříč Evropou dochází k postupnému zákazu užívání neefektivních kotlů na tuhá paliva, ambiciózní národní plány urychlující tento proces najdeme např. v Rakousku či Švédsku, vedle toho jsou tu lokální plány, např. uskupení měst s názvem C40. Velmi důležitou otázkou tedy je:

čím budete v budoucnosti topit vy, jak současné trendy ovlivní váš stávající zdroj tepla?

Pořízení nového zdroje tepla představuje investici v řádu desítek až stovek tisíc korun a očekáváme, že nám bude spolehlivě sloužit desítky let.

Nyní více než kdy jindy je třeba brát při výběru zdroje tepla ohled na trend přesunu k obnovitelným zdrojům energií, který není v Evropě žádnou novinkou, „pouze“ dochází k jeho urychlování a fázi, kdy již jednotlivá opatření mají reálný dopad na samotné domácnosti.

V západní Evropě, která je v tomto trendu dále než tuzemsko, jsou už dnes tepelná čerpadla často nejpoužívanějším zdrojem tepla u novostaveb, případně primárním zdrojem tepla pro systémy dálkového vytápění.

Pro inspiraci nemusíme chodit daleko, najdeme ji například v Maďarsku, Rakousku (konkrétně Vídni), Německu, Švýcarsku, napříč Skandinávií. Jako ukázky konkrétních projektů mohou sloužit:

Mnichov a jeho ambice zvýšit podíl geotermální energie na celkových dodávek tepla na 70 %.

Vídeň a její plány na zvýšení podílu geotermální energie na celkových dálkových dodávkách tepla na 10 %.

Györ, resp. zde umístěná továrna automobilky Audi, která pokrývá 70 % své celkové spotřeby skrze tepelná čerpadla.

Kodaň pokrývající 98 % poptávky po teplu ze strany domácností z odpadového tepla tamního přístavu.

Velkou roli ve vytápění rezidenčních budov budou hrát vítr a geotermální teplo. V prvním případě se pravděpodobně bude jednat o využití v rámci lokálních dodávek skrz čerpadla umístěná přímo u nemovitosti, v druhém pak jak o lokální, tak dálkové dodávky.

V USA si geotermální teplo vysloužilo označení „nová ropa“, v Evropě jsou geotermální tepelná čerpadla označována za „nové jaderné reaktory“, zejména s ohledem na rozsah své využitelnosti.

Pokud dnes vybíráte nový zdroj tepla, vezměte v potaz jeho schopnost „přežít“ i ve světě preferujícím obnovitelné zdroje energie.

Odměnou vám budou nejen nižší účty za teplo bez ohledu na aktuální ceny uhlí, plynu, dřeva apod., ale také vyšší komfort a dobrý pocit, že jste přispěli ke zlepšení životního prostředí v okolí, kde budete vy a vaše rodina trávit velkou část svého života.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com