Nové dotace na zateplení střechy Tondach

Zateplení střechy se nevyplatí podceňovat, může zabránit úniku 15 procent tepla z domácnosti.

Nyní je navíc možné na zateplení střechy získat dotaci z programu Nová zelená úsporám od Ministerstva životního prostředí a nechat si od státu proplatit až polovinu celkových nákladů.

Úsporné standardy pro získání podpory splňuje například tepelněizolační systém iRoof od značky Tondach.

„Nezateplenou střechou může z domu unikat až 15 procent tepla, což znamená, že pokud domácnost ročně vydá za topení 70 tisíc korun, platí i o 10 500 korun více, než by bylo nutné.

Ušetřit náklady na provoz domu lze použitím kvalitní izolace střechy, a proto se investice do ní z dlouhodobého hlediska rozhodně vyplatí,“ říká obchodní ředitel za společnost Wienerberger Roman Busta.

Zateplení se Zelenou úsporám

Na zvyšování energetické hospodárnosti budovy se vztahuje dotační program Zelená úsporám, kde mohou o příspěvek na zateplení střech žádat vlastníci stávajících rodinných domů, řadových domků a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Ti mohou od státu získat příspěvek ve výši až 50 procent všech vzniklých výdajů. Výsledná podpora je odstupňovaná kvalitou zateplení a velikosti plochy zateplované rekonstrukce.

„Stát v závislosti na rozsahu a kvalitě zateplení proplácí až polovinu vzniklých nákladů. Kompletní oprava střechy stojí v průměru 375 tisíc korun, v případě splnění všech nároků je tedy možné na ni získat okolo 187 500 korun.

Samotné zateplení s Thermo Classic od Tondachu stojí průměrně 150 tisíc korun, což by znamenalo možnost získat dotaci ve výši 75 tisíc korun.

Platí, že čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší podporu můžete získat,” vysvětluje specialista pro tepelněizolační systém iRoof od Tondachu Pavel Kaderka.

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013 a žádá se o ni na internetových stránkách Zelená úsporám. Hlavní podmínkou, kterou žadatel musí splnit, je uspořit realizací celkových stavebních úprav alespoň 20 % energií.

Jak vybrat materiál?

Většina lidí řeší zateplení střechy vložením izolace mezi krokve. K zabránění úniku tepla z budovy skrz střechu se nejčastěji používá skelná nebo minerální vata, ovčí vlna, foukaná pěna a další izolační materiály.

Jejich montáž je ale relativně složitá a časem se u nich mohou projevit nedostatky. Proto dnes na trhu najdeme i systémy tepelněizolačních PIR desek, jako jsou například Thermo Classic od značky Tondach.

Ty lze položit na tvarově jednoduchých střechách relativně rychle, a při použití pouze nad krokvemi (varianta skladby iRoof TOP) na rozdíl od běžné izolace nesnižuje výšku v podkroví.

Vzhledem k jejich vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem stačí pro dosažení požadovaných hodnot zhruba polovina tloušťky oproti standardně používaným materiálům mezi krokvemi.

Za určitých podmínek je lze kombinovat s ostatními izolačními materiály (varianta skladby iRoof UNI nebo RENOVA).

Na co si dávat pozor?

Mezi časté chyby při zateplení střechy patří tepelné mosty. Ty se objevují většinou u nesprávně instalované izolace v místech kolem krokví, kudy poté zbytečně uniká teplo z domácnosti.

Vyhnout se tomu dá právě použitím izolačních PIR desek v jedné souvislé ploše nad krokvemi. Při návrhu zateplení střechy jsou proto důležité dva parametry – tloušťka izolace a součinitel tepelné vodivosti.

Díky nim lze spočítat, kolik materiálu je pro zateplení střechy skutečně potřeba. Mimo to je nutné si ohlídat správnou skladbu střešního pláště, protože jinak bude mezi jednotlivými vrstvami kondenzovat vodní pára.

Proto je velmi důležitou součástí vhodně zvolená parozábrana, která zabraňuje průniku vlhkosti do skladby střechy.

Nechte si poradit

Při zateplení střechy se vyplatí věnovat pozornost detailu, srovnat poměr ceny

a výkonu jednotlivých materiálů, brát na vědomí, že každá vrstva má svou váhu a objem a že stavební normy i požadavky na energetickou hospodárnost budov se každoročně zpřísňují. Z tohoto důvodu je vždy lepší zateplení konzultovat s odborníky.

„Každá chyba v izolaci střechy se podepíše do nákladů na topení, a proto se vyplatí na střeše nešetřit.

Kvalitně izolovaná střecha dokáže nejen prodloužit životnost stavby a zvýšit tepelný komfort v domácnosti, ale především zvyšuje energetickou hospodárnost budovy a tím i její hodnotu.

Je to tedy investice s jistým zhodnocením,” uvádí Brand manažer značky Tondach Martin Plšek.