Pozitivní zkušenosti s čerpadly domácností

Tepelná čerpadla jsou nejčastěji vyskytujícím se zdrojem čisté energie u novostaveb v Německu a Rakousku. Domácnosti v Nizozemí vsází na tepelná čerpadla poté, co tamní vláda vloni zakázala instalaci kotlů na zemní plyn u novostaveb.

Itálie, Francie a Švýcarsko povýšily užívání tepelných čerpadel na celonárodní úrovni poté, co se tyto země rozhodly v menší míře spoléhat na energie z fosilních paliv či větrných elektráren.

I díky tomuto, odhady pro letošní rok očekávají rekordní počet instalací tepelných čerpadel. Zopakujte pozitivní zkušenosti domácností ze západní Evropy s tepelnými čerpadly i Vy!

A pokud si chcete počkat na dobu, kdy tepelná čerpadla budou prověřena v dlouhodobém horizontu, tak vězte, že už se stalo.

Výše uvedené příklady úspěšného tažení tepelných čerpadel rozšiřme o Švédsko, zemi zkoušenou dlouhými a chladnými zimami, kde tepelná čerpadla spolehlivě odvádí svou práci v masivním měřítku už od 70. let minulého století, kdy zdejší domácnosti z důvodu skokového růstu fosilních paliv museli akutně řešit otázku zdroje tepla, který by byl stejně spolehlivý jako doposud využívaná kamna na topný olej, ale zároveň by nabízel nezávislost na cenách ropy či zemního plynu, byl šetrný k životnímu prostředí a vydržel dlouhá léta.

Odpovědí na tuto otázku byla právě tepelná čerpadla, kdy ještě dnes můžeme ve Švédsku najít fungující jednotky instalované v 80. letech minulého století. To už je dostatečná dlouhá reference, co říkáte?

I v tuzemsku dnes najdete spolehlivá tepelná čerpadla schopná zcela pokrýt spotřebu energií bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky, s minimálními provozními náklady a vysokou spolehlivostí.

Aby Váš však pocit z nízkých nákladů na topnou sezónu hřál co nejdéle, je nutné držet se několika základních doporučení, a to:

Koupi tepelného čerpadla konzultujte s prodejcem, který má ve své nabídce více typů čerpadel, tj. například vzduch / vzduch, vzduch / voda, země / voda, voda / voda.

Nespoléhejte se na ústně uváděné informace o výkonu čerpadla, požadujte doložitelná fakta, např. potvrzení správnosti uváděných informací nezávislou laboratoří (pozn. tepelná čerpadla, u nichž k tomuto došlo nosí zpravidla označení Evropské značky kvality Q).

Ptejte se stávajících zákazníků prodejce na zkušenosti, tj. je prodejce schopen dostát svým závazkům při odstraňování závad, servisních prohlídkách? Jak se prodejce staví k uplatňování nadstandardních záruk, které při prodeji nabídl?

Instalaci tepelného čerpadla nechte na týmu řemeslníků, kteří s tímto mají bohaté zkušenosti. Opusťte ambice instalace tepelného čerpadla svépomocí či s využitím stavební firmy.

Samotná instalace je zásadní pro správné fungování tepelného čerpadla a podpoře jeho maximální životnosti.

Základní informace o tom, jak Vaše individuální požadavky na tepelné čerpadlo ovlivňují vhodnost jednotlivých typů můžete získat na této stránce společnosti IVT teplená čerpadla, prodejce tepelných čerpadel IVT.