TOP´REZIDENCE – Dokončena a oceněna

Chcete sdílet tento článek?

Developer a investor KKCG RE získal pro svůj projekt top´rezidence v Šáreckém údolí kolaudační souhlas pro rodinné domy 2. etapy. Projekt 50 nízkoenergetických domů realizovaný ve dvou etapách na základě vítězného návrhu architektů Šafer Hájek architekti je kompletně zkolaudován a probíhají zde dokončovací terénní práce přilehlého okolí. Všechny domy z obou etap jsou prodány a také areál s klubovnou je předán a je k dispozici všem rezidentům.

Dnešní top´rezidence Šárecké údolí má díky svým obyvatelům novou tvář, nové životní tempo. Stavbaři top´rezidenci brzy opustí a již dnes se každý, kdo do jejího okolí zavítá, může na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se investorský a architektonický záměr podařilo, investorovi KKCG Real Estate, architektům SHA a generálnímu dodavateli stavby CASTA Písek zrealizovat. Zmizely staré skladové haly a asfaltová prostranství a vznikl zde příjemný rezidenční areál s vlastním parkem, klubovnou s vodními prvky, dětským a petanqovým hřištěm respektující genius loci lokality a přímou návaznost na přírodní rezervaci. Vzpomínkou na původní Baráčkovu cihelnu, je zachovaný cihlový komín, jenž se stal dominantou areálu a nedílnou součástí klubovny, centrálním místem pro setkávání obyvatel.
“ Top ‚rezidence Šárecké údolí, je náš první dokončený rezidenční projekt pod značkou KKCG Real Estate. Výstavba proběhla ve dvou etapách a trvala téměř 3,5 roku. Celková investice do revitalizace území a výstavby domů byla cca 610 mil Kč. Zahrnovala také renovaci mlatové cyklostezky vedoucí okolo řadových domů, návaznost na turistickou stezku do Šárky, apod. Jsme hrdi, že se nám podařilo v Praze 6 realizovat architektonicky zajímavý projekt, který ocenili nejen zájemci o bydlení v top´ rezidenci, ale také odborníci z řad veřejnosti, architektů i městské části“, říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate.

Od samého počátku projekt získal velký zájem ze strany lokálních patriotů. Ti znali benefity lokality, cenovou mapu domů a bytů na Praze 6 a ocenili citlivé a zajímavé architektonické pojetí navržených nízkoenergetických domů s konceptem centrální klubovny a parku s klubovnou. Svoji roli při rozhodování o koupi domu, kromě lokality, do značné míry sehrál navržený vysoký standard použitých materiálů a vybavení a dále také kvalitní záruční a pozáruční servis, který pro developera KKCG Real Estate zajišťuje dceřiná společností FM&S . Consierge služby portálu FM&S „Chamberlain“ mohou využívat obyvatelé domů v top´ rezidenci Šárecké údolí prostřednictvím aplikace či přímým kontaktem se správcem areálu.

“ Domy v 1. etapě byly díky vysoké poptávce z kruhu lokálních patriotů velmi rychle rezervovány a prodány. V červnu 2015 při položení základního kamene jsme se setkali také s prvními majiteli domů, z nichž někteří doslova stáli na základové desce svého budoucího domu“, vzpomíná Patrik Skála, technický ředitel KKCG Real Estate a pokračuje: “ Těšila nás vlna poptávky a zájem o domy, která byla konstantní po celé období prodejů. Věříme, že variabilita nabídky domů poskytla zájemcům dostatečný prostor pro výběr. Vnitřní rozvržení domů a jejich možnosti dispozice a vybavení byly předvedeny ve vzorovém domě, to přispělo také ke snadnější představě o prostoru a jeho využití v reálném životě.“
Všech 50 nízkoenergetických domů, bylo prodáno ve 4Q 2017, ještě před dokončením a kolaudací druhé etapy.

Top´rezidence Šárecké údolí získala 2. místo v prestižní soutěži Best of Realty 2017, v kategorii menší rezidenční projekty za realizaci 1. etapy. V soutěži Projekt roku 2017 získala v regionu Praha 6 „cenu veřejnosti“.

“ Základní vizí společnosti KKCG Real Estate je v duchu zásad udržitelného rozvoje vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou. Věříme, že v Šáreckém údolí jsme tuto vizi plně naplnili. Naplnil se zde i náš záměr aby se značka “ top´rezidence“ stala zárukou vysoké kvality a standardů našeho rezidenčního developmentu. V současné době realizujeme v prestižní lokalitě Prahy 5 Košíře další projekt pod touto značkou – top´rezidenci Pomezí“, uvádí na závěr Petr Pujman.

Tento článek je obchodním sdělením
Další zajímavé články