Velká ale úsporná okna

Kdo by nechtěl velká a zároveň úsporná okna? V maximální možné míře a co nejdéle využívat denní světlo namísto umělého osvětlení, užívat si výhledy do krajiny, otevřít se okolnímu světu, opticky si zvětšit svůj životní prostor. Cítit se vzdušně a svobodně. A při tom všem ještě šetřit náklady na bydlení.

Okna a dveře jsou z hlediska úniků tepla nejslabším článkem obvodového pláště domu. Z hlediska tepelných zisků to však může být zcela naopak. Jsou velká okna slabinou energetické bilance nebo výhodou?

Ztráty a zisky oken

Všichni chceme v zimě šetřit náklady na vytápění, a proto při výběru oken požadujeme co nejlepší (tzn.

nejnižší) hodnoty tepelné izolace okna Uw. To je správný přístup, protože index prostupu tepla okna je přibližně 5 až 10 krát horší než index prostupu tepla přes stejně velkou kvalitně zateplenou plochu fasády.

Účelem obvodového pláště každé stavby však není jen zajistit vysokou tepelnou izolaci a snižování tepelných ztrát, ale také přeměna sluneční energie na teplo.

Právě solární faktor skel udává, kolik procent celkové sluneční energie propustí zasklení dovnitř v podobě tepla. V tomto případě mluvíme o pasivních solárních ziscích.

Okna tak sice způsobují tepelné ztráty, ale zároveň přispívají k vyhřívání místností tepelnými solárními zisky. Okna s různými skly mají v konečném důsledku různou energetickou bilanci.

Moderní a kvalitní okna s optimálně zvoleným izolačním trojsklem dnes často vykazují lepší energetickou bilanci než zděná nebo montovaná konstrukce či střecha.

Tepelné ztráty přes okna během topného období jsou kompenzovány přijatým teplem ze sluneční energie.

Dosáhnout optimální bilance je možné, pokud při návrhu vezmete v úvahu skutečné klimatické podmínky v konkrétní oblasti a promyšleně zvolíte vhodnou orientaci místností budovy na světové strany.

Pozor na přehřívání interiéru

Přestože okna tvoří základ energeticky úsporné výstavby, která stojí na efektivním využívání solárních zisků, osazením velkoformátových oken vzniká ve stavbě riziko letního přehřívání, obzvlášť při jižní a jihozápadní orientaci oken.

Abyste se během letních dnů vyhnuli vysokým nákladům na klimatizaci, snažte se najít kompromis mezi hodnotami solárního faktoru (SF) a tepelné izolace (Uw).

V rámci zamezení přehřívání budovy je nezbytná instalace vnějšího stínícího systému, ať už v podobě rolet nebo žaluzií.

Více světla, více tepla

Okna jsou zdrojem denního světla. Proto dalším parametrem, který je rozumné při výběru oken sledovat, je index přechodu světla přes sklo (LT). Vyjadřuje, kolik procent světla propustí sklo do interiéru.

Čím je tato hodnota vyšší, tím větší průhlednost okno vykazuje a tím více denního světla získáte.

V tabulce si můžete všimnout konkrétní hodnoty prostupu tepla (Ug), solárního faktoru (SF) a indexu prostupu světla (LT) pro reálná izolační trojskla.

Izolační trojsklo

Ug

W/(m2K)

SF

(%)

LT

(%)

iplus AF Energy

0,6

36

64

iplus Advanced

0,6

44

68

iplus Top

0,6

54

75

iplus LS

0,7

64

75

Ne všechna okna musí být otevírací

Investice do kvalitních oken s izolačním trojsklem a kvalitním rámem se může výrazně promítnout do plánovaného rozpočtu. Způsob, jak ušetřit značnou část peněz, je navrhnout v prosklené obvodové stěně i neotevírací okna.

V rámci celé koncepce prosklené stěny postačí, když dvě nebo tři z nich budete používat k větrání nebo jako východ na terasu. Těm ostatním, zejména ve vyšších a těžko dostupných částech, určíte průhledovou funkci.

Použitím neotevíracích a nedělených oken můžete snížit průměrnou cenu jednoho okna o 25 až 35 %.

Individuální design

Velkoformátová okna opticky i fyzicky rozšiřují obytný prostor a přinášejí vyšší kvalitu bydlení ve více směrech.

Ať už se váš dům vyznačuje ultramoderním nebo klasickým stylem, určitě si v současné nabídce plastových a hliníkových oken nebo posuvných dveří najdete to své.

Materiál a design rámu můžete přizpůsobit vašemu vkusu a stylu zařízení interiéru, zatímco vzhled vnějšího rámu bude ladit s fasádou.

Výsledkem tak může být například plastové okno s hliníkovým pláštěm zvenku a v dekoru dřeva z vnitřní strany nebo hliníkové okno s nástřikem v libovolné barvě.

Nezapomeňte však, že kvalitu oken výrazně ovlivňuje precizně zvolené funkční izolační sklo.

Více informací získáte u prodejců oken.