Wienerberger plánuje technologickou odstávku

Společnost Wienerberger v České republice během zimních měsíců odstaví 8 ze svých 9 závodů zaměřujících se na pálené výrobky. Každoroční odstávka bude trvat v časovém horizontu dvou až tří měsíců v závislosti potřeby jednotlivých závodů.

Primárně se jedná o plánované přerušení provozu spojené s nutnou technologickou odstávkou zařízení související s údržbovými pracemi. Jedná se o běžnou praxi, která byla v posledních letech narušená vysokou poptávkou po stavebních materiálech.

Během odstávek budou i nadále zaměstnanci pracovat na údržbových pracích závodů. Po jejich skončení budou doma, na překážkách zaměstnavatele. Strategií společnosti je zachovat pracovní místa a nadále své výrobní závody udržet ve vysokém standardu.

Do režimu dlouhodobé odstávky přechází výrobní závod Týn nad Vltavou. Zásadním důvodem pro toto rozhodnutí byl ne příliš pozitivní vývoj na trhu stavebních materiálů v České republice a snížení poptávky po výrobcích uvedeného závodu. Aktuálně je omezena výroba střešní krytiny ve výrobním závodě v Hranicích.

Zde bude nadále výroba probíhat se sníženým objemem produkce.

Bez nutné odstávky pojede nadále Cihelna Kinský v Kostelci nad Orlicí, kam společnost Wienerberger letos investovala přes 100 milionů korun do linky na výrobu broušených cihel a technologickou odstávku má již za sebou. Společnost pro rok 2024 plánuje na trh uvést řadu produktových novinek, které ještě zvýší komplexnost řešení pro rodinné domy od Wienerbergeru.

V celkovém výhledu do nadcházejících měsíců převažují pozitiva a společnost věří, že během následujícího období se dočká zastavení propadu trhu, stabilizace a přechodu ke křehkému růstu poptávky.

I nadále zůstává svým zákazníkům stabilním partnerem a na trh bude dodávat kompletní portfolio, čemuž odpovídá i dlouhodobá strategie. Produkty všech závodů jsou vyrobeny v dostatečném množství, aby pokryly poptávku na trhu a uspokojili potřeby zákazníků.