První pólo turnaj na pláží v Česku začíná

Dostihové závodiště v Pardubicích hostí prestižní sérii turnajů koňského póla – TAXIS POLO GRAND SLAM. Jedná se o trojici mezinárodních turnajů, které se hrají na písku – TAXIS BEACH POLO – na sněhu – TAXIS SNOW POLO – a na trávě – TAXIS POLO OPEN. Jedná se o ojedinělou sérii svého druhu nejen v České republice, ale i ve světě.

Navíc, všechny turnaje se konají na Dostihovém závodišti Pardubice, které poskytuje ideální podmínky pro hru, koně, hráče i diváky.

17. srpna 2019 se na Dostihovém závodišti v Pardubicích bude konat vůbec první turnaj koňského póla na pláži – TAXIS BEACH POLO 2019. Turnaje se koná v rámci festivalu Friends Fest a bude zakončen koncertem americké zpěvačky SUZI QUATRO a ohňostrojem.

Přijměte naši pozvánku a prožijte spolu s námi nezapomenutelnou atmosféru tohoto královského sportu, exkluzivní prostředí Dostihového závodiště Pardubice, překrásných jihoamerických pólo koní, bojovného zápalu čtyř mezinárodních týmů a přátelského ducha hráčů.

Využijte tak možnost ojedinělého zážitku i nových setkání. Pólo si dokonce můžete sami vyzkoušet.

Celá myšlenka na Taxis Polo Grand Slam se zrodila v hlavě Jana Průchy, viceprezidenta České asociace hráčů koňského póla, který tomuto sportu propadl před sedmi lety a stál i u zrodu asociace, která má dnes přes padesát hráčů.

Proto jsme mu položili několik otázek.

Koňské pólo se ve světě hraje jak na trávě, tak na sněhu (snow polo) nebo na písku (beach polo). V Praze pro pólo dlouhodobě nejsou ideální podmínky. Na druhou stranu Dostihové závodiště v Pardubicích má podmínky na evropské úrovni.

Naším cílem je umožnit hrát pólo na všech třech površích.

Díky vstřícnosti Dostihového spolku a města Pardubice vznikl takový Polo Grand Slam, který jsme pojmenovali TAXIS POLO. Díky poměrně velké hrací ploše pro koňské pólo je totiž klíčové, aby se hrálo před diváckou tribunou – a Praha takové podmínky nemá.

Pardubické závodiště má také ideální podmínky z hlediska své polohy a infrastruktury. Pro hráče z okolních zemí (Německo, Rakousko, Maďarko, Slovensko) je poměrně velmi dostupné, navíc v těsné blízkosti závodiště je i mezinárodní letiště.

Jak to bude pokračovat?

Právě první turnaj z pomyslného Grand Slamu byl Taxis Snow Polo – první snow polo turnaj na světě, který se hrál na umělé ledové ploše.

Dalším turnajem byl Taxis Polo Open Cup, který se hrál začátkem června na travnaté aréně a 16. až 18. srpna pořádáme vůbec první pólo na písku – Taxis Beach Polo.

Díky své unikátnosti záštitu nad celým turnajem převzalo Velvyslanectví Argentinské republiky a osobně pan velvyslanec Roberto Alejandro Salafia.

Co takový unikátní turnaj znamená pro vás osobně?

Pólo hraji sedmým rokem a stalo se pro mne vášní. Mým cílem je dostat koňské pólo do širšího povědomí a přispět k propagaci koňského póla jako příležitosti ke zlepšení a kultivaci společenského prostředí v České republice.

Způsob pořádání některých pólo turnajů v minulosti se s těmito cíli moc neshodoval. Nechceme, aby koňské pólo bylo vnímáno jako sport pro pár snobů. Je to úžasná hra, která v sobě spojuje týmovost, odhodlání, odvahu, fair-play a lásku ke koním.

Mimo jiné, na žádný oficiální mezinárodní pólo turnaj není možno sázet – především z důvodu, aby nebyl důvod k ovlivňování výsledků.

Proto jsem stál u zrodu České asociace hráčů koňského póla, která má dnes přes 50 hráčů a sdružuje všechny významné pólo kluby v Česku. Co do velikosti Asociace jsme devátá největší asociace v Evropě (z celkem 28 členských zemí).